English version of this page
Anne Anker Bolstad

Anne Anker Bolstad

Studentprest

E-post
anne.bolstad@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 81 71

HR-avdelingen
Eksterne
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum