English version of this page

Anne Kjersti Cecelia Befring

Førsteamanuensis II

E-post
anne.befring@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 83 29

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum