{## [call[include:breadcrumb-menu, {, display-from-level, :, startlevel-menus, +, 1, ,, authenticated, :, true, }]] – Content type 'application/json' required for creating JSON value type from binary storage (got content type 'null' from binary value reference) ##}
English version of this page
Andrew Michael Davidson

Andrew Michael Davidson

Rådgiver

E-post
andrew.davidson@inn.no
Telefonnummer
+47 62 59 79 30

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Enhet for forskningsadministrasjon
Studiested Hamar

Kort om

Forskningsstøtte i forbindelse med ekstern finansiert forskning på nasjonalt og internasjonalt nivå - bl.a. forskningsrådet og Horisont Europa.
Rekruttering av prosjektmedlemmer, prosjektbudsjettering, intensjonsbrev.
Gjennomlesning av søknader i lys av vurderingskriterier.
Støtte til søknader om frikjøp fra sentrale ordninger.
Tilbyr også intern forskningsstøtte til ansatte og forskningsgrupper ifm. karriereutvikling, interne stipend og andre FoU relaterte oppgaver.
Støtte rundt personvern, NSD og GDPR for fakultetet lærerutdanning og pedagogikk, bistår med rådgivning til studenter, stipendiater, forskere og veiledere.

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum