Andreas Brekke Carlsson

Andreas Brekke Carlsson

Førsteamanuensis

E-post
andreas.carlsson@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 74 50

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier
Studiested Lillehammer

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum