Language: NOR | ENG

Prosjektoppgave med metode

  • Varighet: 7 måneder
  • Samlingsbasert, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode 15. august 2018

Om utdanningen

Høgskolen tilbyr høsten 2018 emnet "Prosjektoppgave med metode i samarbeid med Fagforbundet. Det passer for deg som har startet på et studieløp, spesielt dersom du ønsker på søke om sammensatt bachelorgrad. I en slik grad skal det inngå et selvstendig arbeid, "Prosjektoppgave med metode" vil gi deg mulighet til å innfri dette kravet. Omfanget på emnet er 15 studiepoeng.  Studiet er lagt opp slik at det kan kombineres med jobb.

INNHOLD

 I dette studiet vil du lære å sette ulike kunnskaper i sammenheng gjennom å skrive en oppgave utfra et selvvalgt tema. Temaet skal være knyttet til tidligere emner du har tatt, med mulighet for mange innfallsvinkler. Du vil få faglig veiledning underveis i oppgaveskrivingen og det er viktig for oss at du får fordype deg i et tema som er relevant for deg. Emnet innledes med et kurs i samfunnsvitenskapelig metode. Deretter starter jobben med å skrive oppgaven, den skal normalt skrives i grupper. Arbeidets omgang forventes å være på ca 50 sider. Det er oppgaven som er eksamen og den skal leveres inn i mars 2019. Det vil i tillegg bli gitt en obligatorisk innleveringsoppgave underveis i studiet.

OPPTAKSKRAV

Generell studiekompetanse eller tilsvarende. i tillegg må du ha emner tilsvarende minimum 30 studiepoeng fra høgskole eller universitet.

SØKNAD

Du søker ved å laste ned søknadsskjemaet under, fylles ut og sendes inn sammen med dokumentasjon på opptaksgrunnlag.

 Studiet er forbeholdt Fagforbundets medlemmer og tilbys under forutsetning av studiegodkjenning, som er i prosess.

PRAKTISK INFORMASJON

2 samlinger à 1 dag: første samling i september og siste samling i november 2018

Sted: Rena

Et tre uten blader med formasjon som et ansikt

Veien videre

Studiet kan inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet, jfr. "Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet §3-2", dersom alle krav i forskriften er innfridd.

Mer informasjon

Pris

Studiet betales av Fagforbundet, studenten betaler selv for reise, opphold og pensumlitteratur i tillegg til semesteravgift på kr. 445,-.