Arbeidsrett

Et heldigitalt deltidsstudium som gir deg grunnleggende kunnskap om arbeidsrett.

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
aug. - des.
Studieform
Deltid og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023

Om studiet

Studiet består av enkeltemnet Arbeidsrett – en grunnopplæring i individuell arbeidsrett, og gir en grunnopplæring i individuell arbeidsrett.

Det er behov for arbeidsrettslig kompetanse innen alle virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Temaer som omhandler ansettelse, arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforhold blir behandlet grundig i studiet, med særlig fokus på arbeidsmiljølovens regler. Se mer detaljert om innhold og læringsutbytte i studieplanen nedenfor.

Arbeidsrett er egnet for mennesker som jobber i privat eller offentlig sektor, særlig innen HR, ledere på ulike nivåer, verneombud, tillitsvalgte, ansatte i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og andre med behov og interesse for arbeidsrettslige problemstillinger. 

Studiet har ingen krav om juridiske forkunnskaper, men det er fordel å ha arbeidserfaring.

Jobbmuligheter

Studiet tilegner deg kunnskaper og ferdigheter som gjør deg kvalifisert til å bidra til å etterleve arbeidsrettslig lovgivning. Du vil også kunne forstå viktige plikter og rettigheter i arbeidslivet, har en kritisk og reflekterende holdning til arbeidsrettslige spørsmål og anvende det arbeidsrettslige regelverket i egen arbeidshverdag.

Gjennomføring av studiet

Studiet er heldigitalt med forelesningsvideoer og digitale undervisningssamlinger via zoom.

Samlingene er oranisert i tre bolker, som alle vil innom ulike temaer knyttet til arbeidsrett.

  • Ansettelsesprosessen
  • Regler i løpende arbeidsforhold
  • Oppsigelse og andre former for opphør av arbeidsforhold

Det er fokus på oppgaveløsning og muligheter for spørsmål og diskusjon.

Underveis i studiet er det ett obligatorisk arbeidskrav. Eksamen er en 6 timers skriftlig, individuell hjemmeeksamen. 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hanne Sofie Stolinski
Studieveileder