Bachelor i barnehagelærerutdanning - samlingsbasert

Ønsker du deg en givende jobb med spennende og utfordrende arbeidsdager? Med denne utdannelsen blir du en nøkkelperson for barns utvikling og læring. Den er samlingsbasert.

Studiested
Hamar
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og innsikt i hvordan man leder barn og voksne i barnehagen.

Utdanningen passer for deg som ønsker å gjøre barnehagen til en god arena for danning, omsorg, lek og læring. 

Barnehagelærerutdanningen er et profesjonsstudium, som gir en bachelorgrad. Dette er en lederutdanning. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage eller du kan fortsette studier på masternivå.

Studiet er et heltidsstudium over tre år med åtte årlige obligatoriske samlinger hvert studieår på studiested Hamar.

Samlingene for studieåret 2022/2023 er lagt til følgende uker:

Høst 2022

  • Uke 34
  • Uke 38
  • Uke 43
  • Uke 49

Vår 2023

  • Uke 4
  • Uke 7
  • Uke 11
  • Uke 19

Hver samling går over 4-5 dager. Du må beregne omfattende egenstudier, aktivitet på læringsplattformer, samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis. I løpet av utdanningen skal du også ha 100 dager veiledet og vurdert praksis. Les mer om praksis under fanen "Praksis".

Jobbmuligheter

Du kan jobbe som barnehagelærer både i offentlige og private barnehager. Som barnehagelærer får du også kompetanse til å jobbe som pedagogisk leder.

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinsk testing, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 36,3
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift. 

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle emner, og anses som en læringsarena på lik linje med alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over tre år. Det gis ikke anledning til å avskrive praksisdager i løpet av studiet.

Høgskolen i Innlandet inngår årlige avtaler med barnehager i fylkene; Innlandet, Oslo og deler av Viken (kun den delen som tidligere var Akershus fylke) hvor veiledet og vurdert praksisopplæring skal gjennomføres. Det gis ikke anledning til å gjennomføre praksis utenfor dette området.

Det gis ikke anledning til å ha praksis i barnehager som studenten har/har hatt nære relasjoner til eller et eier-/ansettelsesforhold til.

Studenter må påregne reisetid og kostnader i forbindelse med praksis.

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:

https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/ 

Praksis 1. studieår (totalt 35 dager) er lagt til følgende uker, studieåret 2022/2023:

  • Uke 45, 46 og 47
  • Uke 13, 15 (4 dager), 16, 17, 18 (1 dag)

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle samfunn.

Høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning. Da bor du i Tsumeb, Namibia, og har praksis i barnehager der. Du kan også velge å ta emner i utlandet. Vi har partnere i for eksempel Danmark og Spania med spennende tilbud til barnehagelærerstudenter. Da vil du også få Erasmus+-stipend.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Studieveileder

Bilde av Andreas Engh Seland
Studieprogramansvarlig

Praksisveileder