Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 5.-10. trinn

Hvis du har minst 150 studiepoeng fra en fireårig lærerutdanning, kan du fullføre den med dette studiet. Da blir du grunnskolelærer for 5.-10. trinn.

Studiested
Hamar
Studieform
Deltid
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
1. okt. 2022

Om utdanningen

Du har nå en unik mulighet til å ferdigstille din påbegynte, men ikke fullførte grunnskolelærerutdanning fra før 2017. Vi ønsker å legge til rette for deg som har en uferdig utdanning til å oppnå vitnemål som grunnskolelærer slik at du kan stå sterkere i møte med arbeidsmarkedet og arbeidslivet. Med en fullført utdanning åpnes det også muligheter for videreutdanning og spesialisering.

Høgskolen i Innlandet tilbyr med dette en tilrettelagt utdanning i dialog med deg, slik at du kan få tatt de fagene du mangler i henhold til rammeplanene for 4-årig grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Kvalifiseringsordningen er tidsbegrenset og fullføring av studiet må skje senest innen utgangen av 2025.

Jobbmuligheter

Du kan jobbe som lærer for elever i grunnskolens trinn 5 - 10. Det tilbys en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Praktisk informasjon

Kvalifiseringsordningen er et tilrettelagt studietilbud der vi i dialog med deg legger et studieløp som gjør at du kan fullføre din utdanning.

Hvilke emner som legges inn i studieløpet avhenger at hva du mangler for å ferdigstille utdanningen i henhold til rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 5.-10. trinn. Bacheloroppgave ligger som et obligatorisk emne i utdanningen.

Stipend og lån

Søkere til prosjektet blir tatt opp som ordinær student og kan dermed kvalifisere til å søke studiestøtte gjennom Lånekassen.

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les mer på​  nettsidene til Utdanningsdirektoratet​.

Politiattest

Søkere som tas opp til studiet og trenger praksis, må legge fram politiattest jfr. Universitets- og høgskoleloven § 4-9 første ledd. Her kan du lese mer om politiattest.

Skikkethet

Alle studenter blir  skikkethetsvurdert gjennom hele studiet, både i undervisningen og eventuell veiledet praksis.

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav
Du må ha tatt minimum 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning påbegynt før 2017. I tillegg skal all praksis fortrinnsvis være fullført. Hvis så ikke er tilfelle stilles det krav om at søkeren er i et ansettelsesforhold som lærer og har fullført minimum 75 dager (15 uker) praksis for å få tilbud om studieplass. Antall fullførte praksisdager må fremkomme av karakterutskrift eller i en bekreftelse fra studiestedet.

Les mer om søknad og opptak

Søknadsprosess

Alle søkere blir kontaktet etter søknadsfrist for vurdering av tidligere utdanning, dokumentasjon av tidligere utdanning og praksis.

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Praksis

Det stilles krav om 100 dager veiledet og vurdert praksis. Studenter som ikke har fullført dette kravet, men som har vært ansatt i skolen over tid, kan fritas delvis fra det formelle kravet. Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Søkere som ikke har skolen som arbeidsplass, må møte kravet om veiledet og vurdert praksis.

Videre utdanningsmuligheter

Det tilbys en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.


Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Tonje Hande Bakke
Studieveileder