Ammeveiledning

Ønsker du økt kompetanse om amming? Dette fleksible studiet sikrer deg kunnskap fra det fremste fagmiljøet innen amming i Norge. 

Studiested
Oslo og Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
20
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Studiet gir deg teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og økte praktiske ferdigheter i ammeveiledning. Det faglige innholdet omfatter relevante fagfelt som er aktuelle for å sikre økt forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og av forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Ammeveiledning egner seg for helsepersonell som jobber med amming, for eksempel jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, ernæringsfysiologer og leger.

Det er et behov for å heve kompetansen knyttet til amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) har derfor tatt initiativet til denne utdanningen og er vår oppdragsgiver. Fullført og bestått studium gir mulighet for betegnelsen ”Ammeveileder Nasjonal kompetansetjeneste for amming”.

Er du barnepleier eller hjelpepleier kan du ta dette som et kurs: Kurs i ammeveiledning

Om samlingene

Studiet er organisert som et fleksibelt samlings‐ og nettbasert selvstudium. I studiet benyttes det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter. Her leveres oppgaver og tester, og man får tilgang til kompendium for utdanningen og finner litteratur. 

Undervisningsformen for alle tema er en kombinasjon av selvstudier og arbeid med studieoppgaver knyttet til teori og praksis. Studiets erfaringsbaserte karakter skal tas vare på ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges.

Det arrangeres to ikke‐obligatoriske studiesamlinger i løpet av studieåret. En ved studiestart i august/september og en i januar. Begge samlingene går over to dager og avholdes i Oslo ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. For de som ikke deltar disse dagene lages det en oppsummering fra samlingene som vil være tilgjengelig i Fronter.

På samlingene vil du få generell informasjon om studiet, delta på forelesninger og gruppearbeid, generell veiledning på oppgaver, treffe medstudenter,
veiledning knyttet til den engelske delen av pensum, spesielle problemstillinger og kasuistikker etc. 

Annen undervisning

Nasjonal kompetansetjeneste for amming har ansvar for å tilrettelegge kursundervisning i Ammeveiledning trinn I‐IV eller tilsvarende kurs i løpet av studieåret, slik at studenter kan delta på disse. Undervisningen på kursene er ikke obligatorisk, men er et tilbud hvor store deler av pensum blir gjennomgått. Deltakeravgift til ammeveiledningskurs trinn I‐IV eller tilsvarende er IKKE dekket av studieavgiften.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå.

Alle søkere må i løpet av de siste ti årene ha minimum to års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning. Det anbefales at deltakerne er tilknyttet et praksissted hvor de er i daglig kontakt med ammende kvinner under studietiden.

 

Dokumentasjon du må laste opp

Skjema for registrering av ammeveiledning må følge med søknad til studiet.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

I tillegg er det administrasjonsavgift på kr 4200 til høgskolen og studieavgift til Nasjonal kompetansetjeneste for amming kr 6750.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med faglig ansvarlig ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming på tgreve.nka@gmail.com.

Har du ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med : 

Studieveileder