Ammeveiledning

Ønsker du økt kompetanse om amming? Dette fleksible studiet sikrer deg kunnskap fra det fremste fagmiljøet innen amming i Norge. 

Studiested
Oslo
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
20
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Studiet gir deg teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og økte praktiske ferdigheter i ammeveiledning. Det faglige innholdet omfatter relevante fagfelt som er aktuelle for å sikre økt forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi og av forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Ammeveiledning egner seg for helsepersonell som jobber med amming, for eksempel jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, ernæringsfysiologer og leger.

Det er et behov for å heve kompetansen knyttet til amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge. Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) tok derfor initiativet til denne utdanningen i 2003 og var vår oppdragsgiver. 1 januar 2022 overgikk NKA til Folkehelseinstituttet, Enhet for amming, og samarbeidet fortsetter rundt denne videreutdanningen.

NYHET!

Videreutdanning i ammeveiledning for helsefagarbeidere, barnepleiere, hjelpepleiere, og omsorgsarbeidere vil fra høsten 2022 være en fagskoleutdanning ved Fagskolen Innlandet i nært samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Enhet for amming på Folkehelseinstituttet.

Videreutdanningen er nettbasert og vil gjennomføres i regi av Enhet for amming (tidligere NKA) som det tidligere også har blitt. Mer informasjon om tilbudet og hvordan du søker, vil være tilgjengelig på nettsidene til Fagskolen Innlandet: www.fagskolen-innlandet.no fra og med uke 12.

Om samlingene

Studiet er organisert som et fleksibelt samlings‐ og nettbasert selvstudium. I studiet benyttes det nettbaserte studiestøttesystemet Canvas Her leveres oppgaver og tester, og man får tilgang til kompendium for utdanningen og finner litteratur. 

Undervisningsformen for alle tema er en kombinasjon av selvstudier og arbeid med studieoppgaver knyttet til teori og praksis. Studiets erfaringsbaserte karakter skal tas vare på ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges.

Det arrangeres to ikke‐obligatoriske studiesamlinger i løpet av studieåret. En ved studiestart i august/september og en i januar. Begge samlingene går over to dager og avholdes vanligvis i Oslo, alternativt avholdes disse digitalt. All informasjon fra disse dagene legges ut på Canvas.

På samlingene vil du få generell informasjon om studiet, delta på forelesninger og evt. gruppearbeid, generell veiledning på oppgaver, treffe medstudenter, spesielle problemstillinger og kasuistikker etc. 

Annen undervisning

Enhet for amming ved Folkehelseinstituttet har ansvar for å tilrettelegge kursundervisning i Ammeveiledning trinn I‐IV eller tilsvarende kurs i løpet av studieåret, slik at studenter kan delta på disse. Undervisningen på kursene er ikke obligatorisk, men er et tilbud hvor store deler av pensum blir gjennomgått. Deltakeravgift til ammeveiledningskurs trinn I‐IV eller tilsvarende er IKKE dekket av studieavgiften.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå.

Alle søkere må i løpet av de siste ti årene ha minimum to års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning. Det anbefales at deltakerne er tilknyttet et praksissted hvor de er i daglig kontakt med ammende kvinner under studietiden.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling- og oppdrag" og "Fakultet for helse og sosialvitenskap høst 2022".

Dokumentasjon du må laste opp

Skjema for registrering av ammeveiledning må følge med søknad til studiet.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

I tillegg er det administrasjonsavgift på kr 4300 til høgskolen og studieavgift til FHI kr 7000.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med faglig ansvarlig ved FHI på tgreve.nka@gmail.com.

Har du ytterligere spørsmål kan du ta kontakt med : 

Studieveileder