Bachelor i eiendomsmegling

Er du en god selger som vil hjelpe andre med å realisere boligdrømmen? En eiendomsmegler legger til rette for kjøp og salg av eiendom, og er godt kjent med juridiske og økonomiske forhold i prosessen.

Studiested
Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Bachelor i eiendomsmegling gir deg kompetansen du trenger for å kunne arbeide med formidling, salg og utleie av både bolig og eiendom. Du får en allsidig innføring i meglerspesifikke fag, som praktisk eiendomsmegling, juss, økonomi og markedsføring.

Allerede etter det første året kan du jobbe som medhjelper i et eiendomsforetak. Ved fullført studium og to års relevant praksis oppfylles kravene til eiendomsmeglerbrev, og du er kvalifisert til å søke om autorisasjon ved Finanstilsynet om å bli eiendomsmegler.

Det finnes to gjennomføringsmetoder for å oppnå bachelorgraden i siste semester. Du kan enten gjennomføre en praksisperiode og skrive en fordypningsoppgave, eller velge å skrive en bacheloroppgave innen relevante eiendomspesifikke emner.

Jobbmuligheter

Som bachelorgraden tilsier kan du etter endt studie og med to år relevant praksis jobbe som eiendomsmegler. Studiet gir en generell økonomisk og administrativ kompetanse som gjør at du også kan jobbe med markedsføring, økonomi og administrasjon i andre typer virksomheter.

Våre tidligere studenter har blitt rekruttert som eiendomsmeglere, men er også kvalifisert til å jobbe som fagperson eller rådgiver innen andre relevante fagområder. Dette kan være innen eiendomsforvaltning og kontraksforhold i privat næringsliv og offentlig sektor, offentlig myndighetsutøvelse, rådgiver innen juridiske spørsmål knyttet til fagområdet eiendom, bank og utlånsvirksomhet og ved salg av ferdighus/-hytter. 

 

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 42,5
Kvote for førstegangsvitnemål: 36,7
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Studiet er praktisk rettet med mange eksempler fra bransjen. Gjennom studiet vil du ta emnene Praktisk eiendomsmegling I, II og III, hvor du også får benyttet teorien i praksis ved å løse praktiske caseoppgaver. 

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i offentlig styring og ledelse (MPA) og Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse. Hvis du også velger spesifikke valgemner i bachelorstudiet vil du kunne få tittelen Siviløkonom, mer informasjon om dette finner du i studieplanen.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universiteter, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær generelt oppmerksom på at det ved opptak til masterutdanninger kan stilles spesielle krav til emnekombinasjoner og karakternivå.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Studieprogramansvarlig