Digital sikkerhetskultur

Studiet gir deg kunnskap om cyber-/informasjonssikkerhet, og du vil lærer å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet. 

Studiested
Lillehammer
Studieform
Deltid, Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September (Løpende opptak)
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. aug. 2022

Om studiet

Digitale medier har revolusjonert måten vi kommuniserer og deler informasjon på, og virksomhets verdier er i stor grad koblet til informasjon som lagres digitalt.

Opplysninger om brukere, kunder, produkter, forretningsplaner og –ideer, økonomisystemer og andre forretningskritiske opplysninger ligger kun et tastetrykk unna.

Dersom informasjonssikkerheten ikke tas på alvor kan informasjonen komme i uønskede hender og true både viksomheten og dens kunder. Virksomheter må derfor bygge en god sikkerhetskultur, hvor ledelse og ansatte har kjennskap til mulige trusler, og kunnskap om hvordan de kan bidra til å sikre virksomhetens verdier.

Studiet er relevant for deg som trenger økt kompetanse innen cyber-/informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur. Det er aktuelt for deg som er aktør i privat og offentlig sektor med cyber-/informasjonssikkerhet og organisasjonsutvikling som ansvars- og interessefelt, eller leder som forvalter IKT-systemer, systemeier, innkjøper eller med en ansvar for å ivareta en virksomhets informasjon.

  
Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av 2 hovedtema:
Cybersikkerhet

1. Innføring i cybersikkerhet
2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
3. Den menneskelige faktoren

Digital sikkerhetskultur

1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
2. Organisasjonslæring for atferdsendring
3. Utvikling av digital sikkerhetskultur
 

Studiet er utviklet i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring. 

Forbehold om igangsetting ved mindre enn 20 studenter

Jobbmuligheter

Etter endt studie skal du kunne vurdere, utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta digital sikkerhetskultur i egen virksomhet.

Du vil blant annet kunne forstå trusselbildet i forhold til hva ansatte og bedrifter er utsatt for, analysere relevante problemstillinger knyttet til informasjonsbehandling, virksomhetsprosesser og industriprosesser, samt lære opp egne ansatte innen temaet.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer: (med forbehold)

  • 1. samling 20.-21. september
  • 2. samling 17. januar 2023

Det gjennomføres 2 fysiske samlinger ved studiested Lillehammer, i kombinasjon med et nettbasert læringsmiljø i periodene mellom samlingene.

Studiet har et egenutviklet nettsted som er plattform for faginnhold, informasjon, kommunikasjon og veiledning under hele studieløpet.

Det er valgfritt om du ønsker å ta eksamen eller ikke. 
Bestått eksamen gir 15 studiepoeng. De som ikke ønsker å ta eksamen får kursbevis etter fullført kurs.

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

 

Slik søker du

Søknadsportalen åpner 1. februar 2023

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 19.500.-

I tillegg kommer semesteravgift og kostnader til litteratur. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Annelise Eng-Øvermo
Studieveileder

Bilde av Anders Lindstad
Studieprogramansvarlig