Bachelor i agronomi

Ønsker du å arbeide i framtidens norske landbruk? Da gir dette studiet deg en allsidig kompetanse som er etterspurt i arbeidsmarkedet

Studiested
Blæstad
Studiet varer
3 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Landbruket trenger personer med allsidig agronomisk kompetanse, da denne kunnskapen er nødvendig for å finne løsninger på hvordan vi på best mulig måte kan sikre fremtidig matproduksjon og opprettholde livsgrunnlag både lokalt og globalt.

Bachelor i agronomi kombinerer husdyr- og planteproduksjon med økonomi og ny teknologi. Studentene får både teoretisk og praktisk kunnskap. Studiehverdagen består av forelesninger, praktisk undervisning, utferder, problembasert undervisning, samt oppgaveløsning individuelt og i grupper. Den praktiske undervisningen skjer i felt- og laboratorier, men også i form av turer og bedriftsbesøk.

Undervisningen finner sted på Blæstad som ligger ideelt til på en gård åtte kilometer fra Hamar sentrum. Hvis du vil ha en treårig bachelorutdanning i agronomi er Blæstad stedet for deg. Her får du en variert utdanning og kompetanse som er etterspurt.

Jobbmuligheter

En bachelorgrad i agronomi kvalifiserer for arbeid innen rådgiving, forvaltning, utdanning og næringsliv. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen næringsvirksomhet. Dette kan blant annet være som gårdbruker eller andre yrker som er relevante for å ivareta framtidas matvareproduksjon og landbrukets miljøutfordringer. Du kan også bruke utdanningen til videre masterstudier i inn- og utland.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Du har mulighet til å gjennomføre deler av utdanningen som utvekslingsstudent i utlandet i sjette semester. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Videre utdanningsmuligheter

Du kan gå videre på en master i bærekraftig jordbruk ved Høgskolen i Innlandet.

Studenthistorier

  • Tidligere studentambassadør Siri. Min arbeidshverdag etter Blæstad

    Hvor kult er det ikke å være i stand til å indirekte fø mange folk gjennom jobben sin? Fullførte studier ved Blæstad har gjort meg i stand til det, og du kan være den neste.

  • Jørgen ved siden av en skutresker. Ettertraktede Blæstad-studenter

    Allerede før fullførte studier har flere av våre tredjeårsstudenter på agronomi og landbruksteknikk fått relevant jobb, blant dem Jørgen og Karoline.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Elisabeth Røe
Studieveileder