Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse

Vil du kombinere jobb med studier? Dette nett- og samlingsbaserte, tverrfaglige deltidsstudiet passer for deg som vil være med på å forme helse- og omsorgstilbudet til eldre.

Studiested
Elverum
Studiet varer
2 år
Studieform
Deltid, Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
17. aug. 2022

Om utdanningen

Deltidsstudiet er en tverrfaglig videreutdanning som bidrar til å møte de komplekse hjelpebehovene til en stadig aldrende befolkning.

Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt, og gruppen syke gamle spesielt. 

Studiet har en erfaringsbasert profil som ivaretas ved hjelp av praktiske eksempler og studentenes erfaringskunnskap. Det legges vekt på at eksemplene belyses ved hjelp av ulike teoretiske perspektiver.

Videreutdanningen er organisert som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium over to år. Hvert semester har to samlinger á to dager som foregår på studiested Elverum. Studiet kan kombineres med jobb. 

Jobbmuligheter

Avhengig av fagbakgrunn og fordypning vil du etter fullført studium være kvalifisert til å arbeide med eldre mennesker med psykiske problemer. Studiet gir også kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid innen eldreomsorgen.

Du kan arbeide både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

 

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er bachelor innen helse- og omsorgsfag, samt minst ett års relevant yrkespraksis på heltid etter fullført grunnutdanning.

Søkere med annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og omfang kan tas opp etter individuell vurdering.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Praksis må dokumenteres med attest/ tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

 

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Fullført og bestått videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse gir grunnlag for å søke om å få godkjent 60 studiepoeng i master i psykisk helsearbeid. 

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Tone Fjeldstad Andersen
Studieveileder

Bilde av Bodil Gjestvang
Studieprogramansvarlig