English version of this page

Våre studier

Fagområde
Utdanningstype
Studiested
Studieform
Undervisningsspråk
Oppstart
Fakultet
Ingen aktive filtre

Viser 1 - 50 av 279 studier

Agronomi Bachelor 3 år Heltid Blæstad
Akuttmedisin Kurs og etterutdanning 2 dager Heltid Elverum
Ammeveiledning Årsstudium og kortere studier 1 år Deltid Oslo
Animasjon og digital kunst Bachelor 3 år Heltid Hamar
Anvendt økologi Master 2 år Heltid Evenstad
Anvendt økologi og bioteknologi Doktorgrad 3 år Heltid Evenstad
Arbeidsrett Årsstudium og kortere studier aug. - des. Deltid, Nettbasert Nettstudie
Avansert klinisk allmennsykepleie Master 3 år Deltid Elverum
Barn og unges oppvekst og deltakelse Doktorgrad Uke 7 Samlingsbasert Lillehammer
Barnehagelærer Bachelor 3 år Heltid Hamar
Barnehagelærer, samlingsbasert Bachelor 3 år Heltid Hamar
Barnevern Bachelor 3 år Heltid Lillehammer
Bedriftsøkonomi Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Rena
Bedriftsøkonomi - nett- og samlingsbasert Årsstudium og kortere studier 2 år Nettbasert, Deltid Hamar
Bedriftsøkonomi - nettbasert Årsstudium og kortere studier 1-2 år Nettbasert, Deltid Nettbasert
Beredskap og krisehåndtering - samlingsbasert Bachelor 3 år Samlingsbasert Rena
Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning 1 år Nettbasert, Samlingsbasert Nett- og samlingsbasert
Beslutninger og tiltak i barnevernet Videreutdanning 1 år Deltid Lillehammer
Bioingeniørfag Bachelor 3 år Heltid Hamar
Bruk av GIS for offentlig forvaltning i landbruket Enkeltemner, Videreutdanning 17 uker Deltid Annet studiested, Gardermoen Airport Hotel
Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid Enkeltemner Uke 47 Heltid Lillehammer
Bærekraftig jordbruk Master 3 år Deltid, Samlingsbasert Blæstad
Bærekraftig ledelse Enkeltemner, Årsstudium og kortere studier 9 mnd Nettbasert, Deltid Nettbasert
Bærekraftig samfunn Videreutdanning 6 mnd Deltid Lillehammer
Bærekraftsøkonomi Bachelor 3 år Samlingsbasert Kongsvinger
Deltagelse, inkludering og rettigheter Enkeltemner mars-juni Deltid Lillehammer
Deltidsstudium i engelsk Årsstudium og kortere studier Deltid Hamar
Deltidsstudium i norsk språk og kultur Årsstudium og kortere studier Deltid Hamar
Diabetes Videreutdanning 0,5 år Deltid, Samlingsbasert, Nettbasert Elverum
Digital kommunikasjon og kultur Master 2 år Heltid, Samlingsbasert Hamar
Digital læring Enkeltemner 1 semester Deltid, Samlingsbasert Hamar
Digital sikkerhetskultur Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning Deltid, Samlingsbasert, Nettbasert Lillehammer
Digitaliseringsskolen for næringslivet Årsstudium og kortere studier, Videreutdanning, Enkeltemner 3 md pr emne Nettbasert, Deltid Lillehammer
Dokumentarfilmhistorie Videreutdanning 1 semester Nettbasert, Deltid Lillehammer
Eiendomsmegling Bachelor 3 år Heltid Rena
Eldreomsorg Videreutdanning 2 år Deltid, Samlingsbasert, Nettbasert Elverum, Kongsvinger
Elevvurdering og læring 1 Videreutdanning 1 år Nettbasert Lillehammer
Engelsk Årsstudium og kortere studier 2 år Deltid Kongsvinger
Engelsk Årsstudium og kortere studier 1 år Heltid Hamar
Engelsk 1 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 1 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 1 for 8.-13.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 1 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for 1.-7.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for 5.-10.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for 8.-13.trinn Kompetanse for kvalitet, Videreutdanning 1 år Deltid, Samlingsbasert Hamar
Engelsk 2 for grunnskolen trinn 1-7 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar
Engelsk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Videreutdanning 1 semester Heltid Hamar
Engelsk fordypning Videreutdanning, Årsstudium og kortere studier 1 semester Heltid Hamar
Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1.-7. trinn Videreutdanning, Bachelor Deltid Hamar