Bærekraftig ledelse for mennesker, miljø og gjensidig velstand

Et nettbasert studium i bærekraftig ledelse, spesielt egnet for deg som ønsker å utvikle din evne til å lede bærekraftige utviklingsprosesser  i yrkesmessig sammenheng. 

 

Studiested
Nettbasert
Studiet varer
9 mnd
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
Oktober (25. okt)
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
8. okt. 2021

Om nettstudiet

Dette studiet vil gi ledere et tverrfaglig grunnlag til å håndtere spørsmål og krav de vil møte i tilknytning til politiske, juridiske, økonomiske, sosiale og miljøfaglige utfordringer, samt for strategisk organisasjonsarbeid i overensstemmelse med FNs bærekraftsmål.

Gjennom en tverrfaglig tilnærming fokuser studiet på de filosofiske, etiske og økologiske/biologiske aspektene av arbeidet med bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Etter hvert som de sosio-økologiske utfordringene har økt i styrke, har det kommet et sterkere behov  for anerkjennelse av en grunnleggende og bærekrafts orientert etikk som løfter frem naturens iboende verdi og økosystemenes grunnleggende betydning for opprettholdelse og videreutvikling av samfunnsstrukturer og velstandsutvikling.

Etikken vil bli nøye gjennomgått i lys av politikk, sosial rettferdighet, økonomi og økologi. Spesielt vil de nordiske økofilosofenes bidrag til miljøetikken bli trukket frem. Emnet vil vektlegge hvordan filosofien kan bygge broer mellom samfunns-, naturvitenskap ved å koble inn etiske perspektiver som bryter med tradisjonelle og avgrensende tilnærminger. Emnet søker å etablere koblinger mellom de ulike tradisjoner for verdensanskuelser for å utvide perspektivene til fremtidens beslutningstakere med økende ansvar foret mer bærekraftig samfunn til beste for mennesker, miljø, velferd og gjensidig velstand.

Studiet er på 15 studiepoeng og det består av 2 emner. Ett emne på 7,5 studiepoeng er obligatorisk og det andre emnet velges utfra tre valgbare emner. Det er en avsluttende eksamen i hvert emne. Se "Studieplan" lenger ned på siden for detaljert informasjon om innhold og opplegg.

Dette nettbaserte studiet er relevant for både nåværende og fremtidige ledere i privat, offentlig og frivillig sektor med minst fem års erfaring fra flere eller enkelte av de ulike sektorene. Det er 90 studieplasser.

Studiet er fleksibelt organisert, uten fysiske samlinger, for å kombinere en travel arbeidshverdag, og samtidig støtte et behov for faglig videreutvikling.

Viktige datoer

Studiets læringsplattform blir tilgjengelig mandag den 25. oktober 2021, kl. 09.00

  • Live startup obligatorisk emne + Q&A (valgfri deltagelse) onsdag den 17. november 2021, kl. 15:00-15:30 (ZOOM)
  • Live Q&A (valgfri deltagelse) onsdag den 12. januar 2022, kl. 15:00-15:30 (ZOOM)
  • Live talkshow + Q&A (valgfri deltagelse) eksamen obligatorisk emne onsdag den 9. februar, kl 14:00-15:00 (ZOOM)

Hjemmeeksamen obligatorisk emne, innleveringsfrist fredag den 4. mars 2022, kl 14:00 (INSPERA)

  • Live startup valgfritt emne + Q&A (valgfri deltagelse) onsdag den 30. mars 2021, kl. 15:00-15:30 (ZOOM)
  • Live talkshow + Q&A (valgfri deltagelse) eksamen valgfritt emne i breakoutrooms onsdag den 11. mai 2022, kl 14:00-15:00 (ZOOM)

Hjemmeeksamen del 2 innleveringsfrist fredag den 3. juni 2022, kl 14:00 (INSPERA)

 

Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Dette nettbaserte studiet er relevant for både nåværende og fremtidige ledere i privat, offentlig og frivillig sektor og det er ønskelig med minst fem års erfaring fra flere eller enkelte av de ulike sektorene. 

Slik søker du

Studiet er søkbart i søknadsweb under betaling og oppdragsstudier, fakultetet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi høst 2021.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Slik fungerer det å være nettstudent

Som nettstudent vil du bruke e-læringsplattform Canvas til kommunikasjon med både forelesere og medstudenter. Læringen skjer gjennom selvstudium og undervisning over internett, eksamen gjennomføres i høgskolens system INSPERA.

Studiet er praksisnært og legger betydelig vekt på problemløsning. Forelesninger, instruksjoner og undervisningsmateriale vil være tilgjengelig i emnets e-læringsplattform.

Hvert emne består av moduler som er utformet for å legge til rette for å fremme din læringsprosess gjennom ulike læringsaktiviteter, og omfatter:

  • Samhandling med medstudenter og læringsveiledere gjennom Q&A-sesjoner som gjennomføres i realtid og i små grupper.
  • Strukturering av din læringsprosess ved hjelp av nedlastbart og nettbasert læringsmateriale.
  • Et bredt spektrum av interaktivt innhold, som videoforedrag, podkaster, diskusjoner, infografikk, avstemninger og mye annet.
  • Undersøkelse av reelle casestudier og knytting av begreper og konsept til din organisasjons aktiviteter og behov.
  • Anvendelse av det du har lært i hver modul til quizer og løpende innleveringer relevante for deg og din organisasjon.

 Vi forventer at studentene tar aktivt del i diskusjonene, og at de organiserer og driver sine egne studiegrupper.

Studentene må benytte sine egne datamaskiner med relevant programvare.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med:

Bilde av Camille Ziggie Thisell
Studieprogramansvarlig
E-post
camille.thisell@inn.no
Telefon
+47 61 28 84 53