Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Vil du bidra til å håndtere utfordringer i en helsetjeneste i endring? Det er stort behov for økt sykefaglig kompetanse, og masterutdanningen er egnet for både nyutdannede og sykepleiere med arbeidserfaring. Utdanningen er en utvidet selvstendig sykepleiefunksjon som gir grunnlag for  spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie.

Studiested
Elverum
Studiet varer
3 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
120
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

Ønsker du å styrke din kliniske og utviklingsorienterte kompetanse?

Med fullført utdanning kan du søke spesialistgodkjenning i klinisk allmennsykepleie. Les mer om dette her.

Gjennom studiet tilegner du deg ferdigheter for å arbeide klinisk og personsentrert. Studiet retter seg både mot deg som er nyutdannet sykepleier og deg som har arbeidserfaring som sykepleier. 

Du får kunnskap om demografiske faktorer, og du utfordres til å se hvordan du kan bidra til å utvikle sykepleietjenesten generelt, og spesielt i kommunene. Du blir god på å vurdere pasienters komplekse og sammensatte helsetilstander, samt ivareta pårørende og familien på en helhetlig måte. Du vil tilegne deg kunnskap om tverrfaglig samhandling til det beste for pasienten og deres pårørende.

Samhandlingsreformen som ble innført i januar 2012 har økt kravene til hva helsetjenestene skal levere av tjenester. Dette har videre ført til økt behov for sykepleiefaglig kompetanse, spesielt i kommunene. Med master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du være kvalifisert til å bidra til utvikling av fremtidsrettede helsetjenester.

Utdanningen bygger på nasjonal forskrift, og kommuner og private tilbydere av kommunale helse- og omsorgstjenester kan søke tilskudd til å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk allmennsykepleie på masternivå. Les mer om ordningen her.

 

Jobbmuligheter

Med master i avansert klinisk allmennsykepleie vil du være kvalifisert til nye, selvstendige og avanserte kliniske funksjoner, spesielt innen kommunehelsetjenesten, i tråd med nasjonale føringer. 

 

Samlinger studieåret 2022/2023

Studiet har ca. 4 samlinger pr. semester.

Samlingene går over en uke med varighet på 3 til 5 dager.

I tillegg til samlingene kommer praksis. Les mer om dette under praksis.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er en bachelorgrad i sykepleie og autorisasjon som sykepleier.

Det gjøres løpende opptak av kvalifiserte søkere til antall studieplasser er fylt opp.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest og politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les mer om politiattest her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Kliniske studier (praksis) er en sentral læringsform som foregår både i høgskolens øvingslokaler og ute i praksisfeltet. Det vil være en 8 ukers praksisperiode på våren i første studieår. Denne praksisperioden gjennomføres fleksibelt innenfor en periode på 12 uker, og i denne perioden skal du som student ut i en av kommunehelsetjenestens områder. Det kan være sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgsbolig, helsestasjon, legekontor, intermediær enhet, akuttenhet eller distriktspsykiatrisk senter.

I vårsemesteret i andre studieår vil det være 4 ukers ikke veiledet praksis, dvs. at du selv velger et relevant praksissted for avansert klinisk allmennsykepleie. Praksisperioden kan gjennomføres nasjonalt eller i utlandet.

Praksisukene er på 40 timer, med 30 timers tilstedeværelse, i tillegg er det en studiedag i uka. Kliniske studier organiseres av høgskolen.

Utveksling

Det vil være mulighet for utveksling i fjerde semester, knyttet til emnet "Avansert klinisk allmennsykepleie i kommunehelsetjenesten". Det vil også være mulighet for utveksling i sjette semester i forbindelse med skriving av masteroppgaven.

Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet må få det planlagte oppholdet godkjent av høgskolen på forhånd.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested, vi er her for å hjelpe deg ut i verden.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer for videre doktorgradsstudier innen fagområdet både ved norske og utenlandske utdanningsinstitusjoner.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Les hva studentene våre mener

  • Bilde av Elin Prøitz Hornseth foran en bygning - Vi er pionerer for studiet 18. mai 2021 13:20

    I 2015 gikk Elin rett ut i jobb som nyutdannet sykepleier. Da hun høsten 2020 fikk muligheten til å spesialisere seg på deltid kom hun tilbake til oss.

  • Sykepleiestudent i uniform foran en grønn bakgrunn. - Det jeg lærer trenger vi i kommunen min 31. mai 2021 12:30

    Som nyutdannet sykepleier fikk Anders raskt jobb. Ønsket om faglig påfyll førte han tilbake til Høgskolen i Innlandet.

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Postmottak HSV på postmottak-hsv@inn.no 

Du kan også ta kontakt med:

Bilde av Ingrid Kjærnet Hagen
Studieveileder

Studieprogramansvarlig