Bachelor i beredskap og krisehåndtering - samlingsbasert

Beredskap og krisehåndtering er ofte omtalt når en krise skjer. I studiet lærer du om hvordan være best mulig forberedt på kriser. Du lager risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplan og planlegger kriseøvelser.

Studiested
Rena
Studiet varer
3 år
Studieform
Samlingsbasert
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023
Foto: Forsvaret / Ole-Sverre Haugli

Om utdanningen

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er praktisk rettet mot oppgaver som hører hjemme i typiske beredskapsorganisasjoner og kombinerer emner innen organisasjon, kommunikasjon, ledelse, beredskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Studiet gir deg god innsikt i organisering og ledelsens rolle når det gjelder risiko, sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser.

Dersom du allerede har Årsstudium i krisehåndtering og/eller Halvårsstudiet i Risiko, sårbarhet og beredskap kan dette innpasses i denne bacheloren.

Jobbmuligheter

Utdanningen passer til leder-, konsulent- og rådgiverstillinger innen beredskap, sikkerhet, HMS og krisestøtte i offentlig og privat virksomhet, samt frivillige organisasjoner.

Tidligere studenter har fått stillinger som beredskapsrådgiver i kommune og fylke/statsforvalter, vaktleder i vekterselskap, og sikkerhetsrådgiver i Forsvaret.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for 2022 

Bachelor i beredskap og krisehåndtering er organisert som et samlingsbasert studium med 8-12 samlinger á 2-4 dager per semester:

18. - 19. aug
14. - 15. sept
28. - 29. sept
05. - 06. okt
12. - 13. okt
26. - 27. okt
07. - 08. nov
22. - 23. nov

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 53,5
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4 semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelor i krise og beredskap gir deg mulighet til å studere videre på masternivå ved høgskoler og universiteter i både inn- og utland. Der iblant vår egen Master i offentlig ledelse og styring (Master of Public Administration – MPA) ved Handelshøgskolen Innlandet.

Studenthistorier

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Hilde Evensen
Studieveileder

Studieprogramansvarlig