Bachelor i bærekraftsøkonomi

Bli en økonom som kan hjelpe organisasjoner mot en mer bærekraftig fremtid. Studiet kvalifiserer deg til å jobbe innen økonomiske og administrative områder, med særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar.

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
3 år
Studieform
Samlingsbasert
Studiepoeng
180
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
20. apr. 2022

Om utdanningen

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et helt nytt studium som vil gi deg bred økonomisk og administrativ kunnskap, kombinert med spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft svært relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. Det sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

For å kunne bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende, noe som gjør studiet svært attraktivt. Mange av emnene er utviklet spesielt for dette studiet slik at du får en spesialisert kompetanse innen bærekraft. 

Bachelor i bærekraftsøkonomi er relevant både for førstegangsstuderende uten tidligere erfaring med høyere utdanning, og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker en mer økonomisk og administrativ utdanning, med fokus på bærekraft. 

Jobbmuligheter

Studieplanen for Bachelor i bærekraftsøkonomi oppfyller kravene til Bachelor i økonomi og administrasjon, dermed vil du kvalifiseres til å jobbe innen økonomiske og administrative områder, som prosjektleder, bedriftsrådgiver og mellomleder.

I tillegg gir studiet særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar, som gjør at du vil være spesielt egnet til å jobbe som konsulent, rådgiver, leder og bærekraftsansvarlig i organisasjoner innen privat eller offentlig sektor.

Praktisk informasjon

Studiet har samlingsbasert undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Samlingene består av 2-3 dagers varighet, og det er undervisning omtrent hver uke gjennom hele semesteret.

Det forventes at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger, hvor noen av emnene har obligatorisk frammøte. Det kan derfor være behov for å tilrettelegge rundt egen arbeidssituasjon, slik at du kan møte opp til undervisningen.

Oversikt over obligatorisk undervisning kan ses ved å lese emnebeskrivelsene i studieplanen.

Søknadsfrist og opptak

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 35,1
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det er ingen krav til praksis i studiet.

Det finnes derimot to gjennomføringsmetoder for å oppnå bachelorgraden i siste semester. Den ene metoden vil være å skrive en bacheloroppgave. Eller du kan velge å gjennomføre en praksisperiode gjennom emnet kalt bærekraftprosjekt. Du vil da gjennomføre en prakisperiode i en organisasjon, og deretter og skrive en fordypningsoppgave med en problemstilling som organisasjonen ønsker å få belyst.

Utveksling

Som student har du en unik mulighet til å reise på utveksling 4.semester.
Et utvekslingsopphold vil gi deg minner for livet, i tillegg til internasjonal erfaring og kompetanse, som øker dine sjanser i arbeidsmarkedet.

Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen, og godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Gå til vårt destinasjonssøk for å se dine muligheter.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mange muligheter til videreutdanning på masternivå. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet opptaksgrunnlag til Master i økonomi og ledelse:

Kombinasjonen av Bachelor i regnskapsførerfag og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen siviløkonom.

Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Vær oppmerksom på ulike utdanningsinstitusjonener kan stilles spesifikke krav til emnekombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Tuva Kristine Langeland Nor
Studieveileder

Bilde av Øyvind Høie Henriksen
Studieprogramansvarlig