Årsstudium i bedriftsøkonomi - nettbasert

Et fleksibelt nettstudium for deg som mangler en formell kompetanse innen bedriftsøkonomi. Studiet gir deg en innføring i økonomiske- og administrative fag på høgskolenivå.

Studiested
Nettbasert
Studiet varer
1-2 år
Studieform
Nettbasert og Deltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Studiestart

Timeplan for nettbaserte samlinger høsten 2022:*

  • Deltid (to emner/15 studiepoeng per halvår)
  • Heltid (fire emner/30 studiepoeng per halvår)

*med forbehold om endringer.

Pensum søker du opp her, og emnekoden finner du i timeplanen (noe pensum kan mangle, men vil være på plass i løpet av sommeren)

Deltid eller heltid: De som får tilbud om studieplass 20. juli og takker ja til denne innen 24. juli, vil ved semesterregistrering i Studentweb i august måtte velge om de ønsker å ta studiet på deltid eller heltid. Alle som får tilbud om studieplass, vil også motta et informasjonsbrev ca. 20. juli.

Les velkomstbrev med nyttig informasjon om studiet og studiestart

Om utdanningen

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse på høgskole- og universitetsnivå i økonomi og administrasjon. Vi finner kompetansebehovet i alle bransjer og på flere nivå.

Et nettstudium i bedriftsøkonomi vil gi deg en innføring i grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, matematikk, statistikk, mikroøkonomi, markedsføring og organisasjonsforståelse.Studiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som ønsker økt kompetanse i økonomi og administrasjon, men er også et godt utgangspunkt for videre studier. 

Studiet er nettbasert på deltid og kan derfor være mulig å kombinere ved siden av jobb.

Jobbmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor.

Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Praktisk informasjon

Årsstudium i bedriftsøkonomi består av 60 studiepoeng, syv obligatoriske emner på til sammen 52,5 studiepoeng og ett valgemne på 7,5 studiepoeng.

Studiet er organisert som et fleksibelt nettbasert studium og er normert til to år på deltid eller ett år på heltid.

Når du søker studiet, får du kun opp valget om deltid. Hvis ønsker å gå heltid, kan du endre dette i forbindelse med semesterregistreringen i Studentweb ved studiestart.

Heltid- og deltidsstudenter følger samme nettbasert undervisning, men en deltidsstudent tar 15 studiepoeng per semester og en heltidsstudent tar 30 studiepoeng per semester.

Arbeid og tilgjengelige ressurser

Arbeids- og undervisningsformer i studiet veksler mellom blant annet digitale samlinger. Tar du studiet på deltid vil det være 4-5 digitale samlinger i løpet av et semester, i tillegg til oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning, studentpresentasjoner og selvstudium.

Ressurser som video, oppgaver, quiz, arbeidskrav og annet læringsstøttende materiell er tilgjengelig via høgskolens læringsplattform Canvas. Dette kommer i tillegg til emnenes pensumlitteratur. 

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatoriske arbeidskrav i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer, både individuelle og/eller i gruppe, prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer.

I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse. I tilknytning til arbeidskravene gis det ulike typer veiledningstilbud og tilbakemelding, individuell, gruppevis eller i plenum. 

Eksamen

Eksamensformene som benyttes i studiet er skriftlig hjemmeeksamen, muntlig hjemmeeksamen og semesteroppgave. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen.

Mer informasjon om eksamen

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Forventet arbeidsbelastning som deltidsstudent er i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Heltid eller deltid

Studiet er lyst ut i samordna opptak som deltid, men søkere kan ta det på heltid. Dette avgjør man selv ved studiestart og semesterregistrering.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg mulighet til å fortsette med nettstudier mot en bachelorgrad, da studiet tilsvarer første år av bachelor i regnskap og økonomirådgivning - Nettbasert og bachelor i økonomi og administrasjon - Nettbasert, avhengig av hvilket valgemne en tar.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, enten på studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Rettslære som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studenter som ønsker seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon, enten ved studiested Rena eller nettbasert fleksibelt studietilbud, anbefales å velge Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Berit Granbakken Nyberg
Studieveileder

Bilde av Trond Scheistrøen
Studieprogramansvarlig