Årsstudium i bedriftsøkonomi

Øk kompetansen i økonomi og administrasjon med et heltidsstudium som gir deg innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse på høgskolenivå.

Studiested
Rena
Studiet varer
1 år
Studieform
Heltid
Studiepoeng
60
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift
Ordinær søknadsfrist
15. apr. 2023

Om utdanningen

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon på høgskole- og universitetsnivå. Kompetansebehovet finnes i alle bransjer og på flere nivåer.

Et heltidsstudium i bedriftsøkonomi vil gi deg en innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse. Årsstudiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi, men er også et godt utgangspunkt for videre studier.

Studiet er på heltid med undervisning på studiested Rena. 

Jobbmuligheter

Årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg kunnskap til å jobbe med enklere økonomioppgaver i privat og offentlig sektor.

Sammen med annen høyere utdanning gir studiet et godt grunnlag for å arbeide som saksbehandler, rådgiver eller mellomleder.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Et årsstudium i bedriftsøkonomi gir deg mulighet til å fortsette dine studier hos oss da årsstudiet utgjør første året av både bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i regnskap og økonomirådgivning

Med fullført bachelorgrad, kan du fortsette på siviløkonomstudier ved Handelshøgskolen Innlandet eller ved andre utdanningsinstitusjoner både i Norge og i utlandet. Hos oss kan du ta siviløkonom studiet på deltid og ved siden av jobb.

Velg riktig valgemne

Om du ønsker å søke deg videre inn på bachelor i økonomi og administrasjon bør du velge valgemne Informasjonskompetanse og metode. Dersom du ønsker å søke deg videre inn på bachelor i regnskap og økonomirådgivning bør du velge valgemne Rettslære. 

Med riktig valg av valgemne vil årsstudiet tilsvare første året en av disse bachelorgradene. Det vil si at du etter tildelt studieplass og ved studiestart kan søke om å få innpasset fullførte emner fra årsstudiet inn i din utdanningsplan og begynne på andre studieår i bachelorutdanningen. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Åshild Camilla Nordli
Studieveileder

Bilde av Trond Scheistrøen
Studieprogramansvarlig