English version of this page

Barn og unges oppvekst og deltakelse

Emnet gir kunnskap om barn og unge i dagens samfunn, om familier og om sentrale sosiale arenaer og kontekster for barn og unges deltakelse.

Emnet er akkreditert som en del av PhD-programmet Helse og velferd. Kurset er et valgfritt emne innenfor ph.d.-programmet Helse og velferd (HELVEL).

Studiested
Lillehammer
Studiet varer
Uke 7
Studieform
Samlingsbasert
Studiepoeng
5
Undervisningsspråk
NO + ENG
Oppstart
Februar

Om utdanningen

I dette emnet belyses teorier, begreper innenfor området barn og unges oppvekst og deltagelse. Barne- og ungdomsforskning er et tverrvitenskapelig forskningsfelt, og emnet omhandler derfor ulike teoretiske perspektiver og metodologiske tilnærminger innenfor barndoms- og ungdomsstudier.

Samlingsdatoer:

Uke 7: 13. - 17. februar

Innlevering av essay: 17. mars 2023

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist: 30. januar

Opptakskravet er mastergrad av minimum 120 studiepoengs omfang. Deltakere tilknyttet ph.d.-programmet Helse og velferd prioriteres for opptak. 

Søknad om opptak: EVU-Web

Hva koster det?

Deltakerpris for eksterne deltakere som ikke er tilknyttet universitet eller høgskole: kr. 3000,-

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om opptak til ph.d.-emnet kan du kontakte sende e-post til hsv-phdadm@inn.no 

Bilde av Maria Bøhlerengen
Rådgiver
E-post
maria.bohlerengen@inn.no
Telefon
+47 62 51 78 28

Bilde av Halvor Fauske
Professor
E-post
halvor.fauske@inn.no
Telefon
+47 61 28 83 12