Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Et deltidsstudium der du vil lære om beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen. Studiet er tilrettelagt for deg som jobber i bransjen og vil gi deg økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk.

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Deltid
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
24. sep. 2021

Om deltidsstudiet

Beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen er utviklet i samarbeid med Norsk Vann, Drammen kommune Vann og avløp og Nedre Romerike vann og avløpsselskap.

Studiet er skreddersydd for ansatte i VA-bransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, og ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene.

Du vil lære å utvikle beredskapsplaner, gjennomføre beredskapsøvelser og imøtekomme drikkevannsforskriftens krav om oppdaterte ROS-analyser. Studiet kombinerer teori, analyse og praksis, og vil bidra til å best mulig ruste deg til å håndtere uforutsette hendelser knyttet til vann og avløp.

Bakgrunn for studiet:

Vannforsyningen er en av våre mest sårbare samfunnsfunksjoner, og som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann.

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og -øvelser. Beredskapen i VA-bransjen må bli bedre, og må også forvente at Mattilsynet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i bransjen de neste årene.

Innhold:

Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon i semester 2.

Emnene er delt inn i følgende temaer:

  • ROS-analyse
  • Beredskapsplanlegging
  • Fysisk sikring
  • Samhandling og koordinering ved kriser
  • Øvelser
  • Krisekommunikasjon
  • Proaktiv stabsmetodikk
  • Øvelsesplanlegging

Pensum og eksamen: 
Pensum: 2000 sider faglitteratur, hovedsakelig på norsk
Eksamen semester 1: Hjemmeeksamen, i grupper på 2-4 personer 
Eksamen semester 2: Hjemmeeksamen, individuell, 48 timer

Jobbmuligheter

For VA-bransjen er det nødvendig med spisskompetanse i beredskap og krisehåndtering. Studiet er dermed beregnet for deg som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp.

Du vil få grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. En felles forståelse, planer og tiltak for større uforutsette hendelser, vil sikre arbeidet knyttet til før- under og etter en krise. For det handler ikke om en krise oppstår, men når den oppstår.

Studiet vil dermed gir deg kunnskap til å kunne jobbe med risikoanalyse, beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon, mediehåndtering i ulike kommunikasjonskanaler, samt planlegging, gjennomføre og evaluere kriseøvelser innen vannbransjen.

Samlingsdatoer

Det er 3-4 samlinger pr semester, hvor samlingene består av ca 2 dagers varighet. 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Studieavgift: kr. 34 700,-

Du betaler også selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det er ikke lagt opp til praksis i studiet, men caseoppgaver og øvelser blir brukt i undervisningen for å koble teori og praksis.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet.

Vi tilbyr også jevnlig et påbyggingsstudium, Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen, på 30 studiepoeng. Dette tilbys ikke studieåret 21/22.

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder

Studieprogramansvarlig