Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen

Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium der du vil lære om beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen. Studiet er tilrettelagt for deg som jobber i bransjen og vil gi deg økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk. 

Det er under vurdering om studiet skal tilbys høst 2023. 

Studiested
Hamar
Studiet varer
1 år
Studieform
Nettbasert og Samlingsbasert
Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Demning

Om deltidsstudiet

Beredskap og krisehåndtering for vann- og avløpsbransjen er utviklet i samarbeid med Norsk Vann, Drammen kommune Vann og avløp og Nedre Romerike vann og avløpsselskap.

Studiet er skreddersydd for ansatte i VA-bransjen; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige, og ansatte med beredskapsroller på overordnet nivå i kommunene.

Relevans og arbeidsliv:

Du vil få grunnleggende kompetanse innen beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. En felles forståelse, planer og tiltak for større uforutsette hendelser vil sikre arbeidet knyttet til før, under og etter en krise. For det handler ikke om en krise oppstår, men når den oppstår.

Du vil lære å utvikle beredskapsplaner, gjennomføre beredskapsøvelser, kunne benytte ROS-analyser som grunnlag for beredskapsarbeidet. Du vil få en forståelse for de ulike beredskapsnivåene i en organisasjon og hvordan disse kan samhandle på en best mulig måte. Studiet kombinerer teori, analyse og praksis, og vil bidra til å best mulig ruste deg til å håndtere uforutsette hendelser knyttet til vann og avløp. Studiet gir deg kunnskap og ferdigheter for å kunne jobbe med risikoanalyse, beredskapsplanlegging, krisekommunikasjon, mediehåndtering i ulike kommunikasjonskanaler. 

Bakgrunn for studiet:

Vannforsyningen er en av våre mest sårbare samfunnsfunksjoner, og som forvaltere av kritisk infrastruktur har vannbransjen et stort ansvar for å sikre at befolkningen får godt og nok drikkevann.

I 2016 gjennomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt på beredskapen hos 515 vannverk. Mattilsynet fant avvik fra regelverket hos fire av fem vannverk. Flest mangler var knyttet til ROS-analyse, beredskapsplaner og -øvelser. Beredskapen i VA-bransjen må bli bedre, og må også forvente at Mattilsynet vil intensivere sin oppmerksomhet på beredskap i bransjen de neste årene.

Innhold:

Studiet består av emnet Risikoanalyse og beredskapsplanlegging i semester 1, og emnet Operativ kriseledelse og krisekommunikasjon i semester 2.

Emnene er delt inn i følgende temaer:

  • ROS-analyse
  • Beredskapsplanlegging
  • Fysisk sikring
  • Samhandling og koordinering ved kriser
  • Øvelser
  • Krisekommunikasjon
  • Proaktiv stabsmetodikk
  • Øvelsesplanlegging

Pensum og eksamen: 
Pensum: 2000 sider faglitteratur, hovedsakelig på norsk
Eksamen semester 1: Hjemmeeksamen, i grupper på 2-4 personer 
Eksamen semester 2: Hjemmeeksamen, individuell, 48 timer

Forbehold: vi tar forbehold om nok deltakere til studiet kan tilbys.

Jobbmuligheter

For VA-bransjen er det nødvendig med spisskompetanse i beredskap og krisehåndtering. Studiet er dermed beregnet for deg som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp.

Utdanning og formell kompetanse gir deg en solid bakgrunn for å kunne håndtere ulike utfordringer knyttet til beredskap og krisehåndtering i vannbransjen. Du kan bidra positivt inn på din arbeidsplass slik at din virksomhet er best mulig rustet til å møte krisesituasjoner med et velfungerende beredskapsapparat. 

Samlingsdatoer

Det er 4 samlinger pr semester, totalt 8 i hele studieåret. Samlingene er av 2 dagers varighet. 50% av samlingene vil være fysiske, studiested Hamar. De resterende samlingene gis digitalt, dvs at det ikke er fysisk oppmøte. Vi har dette som utgangspunkt, med forbehold om mindre endringer. Det er ikke oppmøteplikt på samlingene, men du får størst utbytte av studiet ved å møte opp og treffe forelesere og medstudenter.

Samlingsdatoer høst 2023(med forbehold om endringer):

Samling 1

Samling 2: 

Samling 3: 

Samling 4

 

Søknadsfrist og opptak

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Slik søker du

Trykk på knapp "Søk studiet", logg inn, velg "Betaling og oppdrag", velg "Handelshøgskolen - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap vår 2022", trykk på liten pil ved siden av "Velg fra liste", da finner du studiet dette studiet med nummer 

Hva koster det?

Studieavgift: pris kommer

Du betaler også selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Praksis

Det er ikke lagt opp til praksis i studiet, men caseoppgaver og øvelser blir brukt i undervisningen for å koble teori og praksis.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet.

Vi tilbyr også jevnlig et påbyggingsstudium, Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen, på 30 studiepoeng. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med EVU Handelshøgskolen Innlandet på evu.hhs@inn.no, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Linda Vibeke Kiønig
Studieveileder

Studieprogramansvarlig