Videreutdanning i diabetessykepleie

Ønsker du å bli god på forebygging, behandling og oppfølging av diabetikere? Studiet passer spesielt for deg som jobber innen kommunehelsetjenesten. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid, Samlingsbasert og Nettbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift og kursavgift
Søknadsfrist
15. mai 2022

Om utdanningen

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med diabetes, eksempelvis på sykehus, sykehjem, ulike behandlingsentra, institusjoner eller i eget hjem.

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Du som student skal bli i stand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. Type 2 diabetes og forebygging hos pasienter er tema som studiet først og fremst fokuserer på. 

Videreutdanning i diabetes retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper med autorisasjon som sykepleier (for eksempel sykepleiere, helsesøstre og jordmødre) som arbeider innen kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Samlinger

Studiet tilbys i en kombinasjon av digital og praktisk undervisning. Det vil være 3 digitale samlinger der du kan følge undervisningen hjemmefra, og 1 praktisk samling ved Terningen Arena i Elverum. Det kreves oppmøte på 80% undervisning og hele den praktiske samlingen.

Undervisningen foregår på følgende tirsdager og onsdager:

  • 30. - 31.august: digital samling
  • 27. - 28.september: digital samling
  • 25. - 26.oktober: fysisk samling, Elverum
  • 22. - 23.november: digital samling

Tirsdager 09:00 - 14:00, onsdager 09:00 - ca.14:30

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er autorisasjon som sykepleier og ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse- og sosialvitenskap, høst 2022".

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må laste opp attest/tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Hva koster det?

Studiet koster 15.500 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift. Mer om semesteravgift.

Søkere som tilbys studieplass og som takker ja til tilbudet er forpliktet til studieavgiften jfr angrerett på betalingsstudier.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Du kan også være interessert i

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

Bilde av Anne Grethe R Kydland
Studieprogramansvarlig