Videreutdanning i diabetes

Ønsker du å bli god på forebygging, behandling og oppfølging av diabetikere? Studiet passer spesielt for deg som jobber innen kommunehelsetjenesten. 

Studiested
Elverum
Studiet varer
0,5 år
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
September
Pris
Semesteravgift og kursavgift

Om utdanningen

Utdanningen kvalifiserer til en selvstendig og samhandlende klinisk fagutøvelse spesielt rettet mot personer med diabetes, eksempelvis på sykehus, sykehjem, ulike behandlingsentra, institusjoner eller i eget hjem.

Studiet har som mål å videreutvikle studentens handlingskompetanse innen diabetes. Det totale læringsutbytte er knyttet til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Du som student skal bli i stand til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelige kunnskap for å yte oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. Type 2 diabetes og forebygging hos pasienter er tema som studiet først og fremst fokuserer på. 

Videreutdanning i diabetes retter seg mot høgskoleutdannede profesjonsgrupper med autorisasjon som sykepleier (for eksempel sykepleiere, helsesøstre og jordmødre) som arbeider innen kommunehelsetjenesten. Studiet er også aktuelt for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Søknadsfrist og opptak

Opptakskravet er autorisasjon som sykepleier og ett års praksiserfaring innen egen profesjon.

Les mer om søknad og opptak

Dokumentasjon du må laste opp

Du må laste opp attest/tjenestebevis som viser fra og eventuelt til-dato for tilsetting og stillingsprosent eller antall timer.

CV eller arbeidskontrakt er ikke dekkende dokumentasjon.

Hva koster det?

Studiet koster 15.500 kroner, i tillegg må du betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Dette studiet tilhører: Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.

HSV-fakultetet er tilgjengelig på postmottak-hsv@inn.no og telefon 62 43 00 00 for andre spørsmål.

Du kan også ta kontakt med:

Studieveileder

Bilde av Anne Grethe R Kydland
Studieprogramansvarlig