Language: NOR | ENG

Prosjektledelse i Dalane

 • Annet studiested
 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode 06.08.20

Om utdanningen

Er du interessert i å lære mer om prosjektledelse og bruk av verktøy for effektivt arbeid med prosjekter? Høgskolen i Innlandet tilbyr nå studiet "Prosjektledelse 7,5 studiepoeng" på oppdrag fra Dalane Utdanningssenter. Her kan du få kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter. Opplegget  for studiet er utviklet i samarbeid med Dalane Utdanningssenter og Eigersund kommune etter initiativ fra næringslivet i regionen. Du får undervisning på samlinger og via direkteoverføring som du kan følge på nett. 

Dette studiet passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform eller at du allerede jobber med prosjekter, enten som leder eller som medarbeider. Det er en fordel å ha arbeidserfaring.  Studiet er like relevant for både offentlig og privat sektor. Det er mye læringsutbytte å hente ved å møte opp på samlingene og treffe og diskutere med andre deltakere. Målgruppen for kurset er derfor personer med en viss regional tilknytning. 

 

DU VIL BLANT ANNET LÆRE  DETTE OM PROSJEKTLEDELSE:

 • du vil kunne organisere prosjekter i faser og forstå sammenheng mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 • du vil kunne organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter
 • du får kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjektet 
 • du kan lede og utvikle prosjektgrupper 
 • du utvikler ferdigheter innen daglig prosjektarbeid, for eksempel kommunikasjon eksternt og internt

 

INNHOLD

 • Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 • Funksjoner og roller i et prosjekt
 • Interessentanalyse
 • Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 • Håndtering av usikkerhet og risiko
 • Prosjektstyringsverktøy
 • Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 • Kommunikasjon og konfliktløsning

 

SÆRSKILT OM OPPTAK TIL DETTE STUDIET

Dette er et oppdragsstudium så oppdragsgiver kan prioritere blant kvalifiserte søkere hvem som skal tilbys studieplass.

Studiet tilbys under forutsetning av nok deltakere. 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden (under "Betaling- og oppdragsstudier, Handelshøgskolen 2020 høst"). Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

PRAKTISK INFORMASJON

DETTE ER FORELØPIG INFORMASJON SOM KAN BLI ENDRET:

SAMLINGER I EGERSUND

18.08.20

22.09.20

3.11.20

DIREKTEOVERFØRT FORELESNING

SOM DU KAN FØLGE PÅ NETT ENTEN PÅ EGEN PC ELLER PÅ DALANE UTDANNINGSSENTER

starter kl. 15.30 alle gangene

3.09.20

1.10.20

22.10.20

19.11.20

3.12.20

EKSAMEN: Individuell hjemmeeksamen over 6 virkedager. 

illustrasjon

Mer informasjon

Pris

Kr. 12 800,-. i tillegg til semesteravgift