Language: NOR | ENG

Ledelse av krise- og beredskapsarbeid i vannbransjen - påbyggingsstudium

 • Varighet: 1 år
 • Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studiet skal ikke tilbys studieåret 21/22

Om utdanningen

 

Vil du lære mer om krise- og beredskapsledelse for vann- og avløpsbransjen? Høgskolen i Innlandet tilbyr nå deltidsstudium over ett år der du får økt kompetanse på fagområdet, tilgang til operative verktøy og et utvidet nettverk. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og er skreddersydd for VA-bransjen. Studiet er et samarbeid mellom høgskolen og Norsk Vann og er et påbyggingsstudium til "Beredskap- og krisehåndtering i vannbransjen".

 

BAKGRUNN FOR STUDIET:Dette studiet er utviklet på initiativ fra, og i nært samarbeid med, aktører innen norsk vannbransje, herunder Drammen kommune Vann og avløp. Studiet er utviklet for aktører innen norsk vannbransje (vann og avløp), både innen offentlig og privat sektor, og er primært beregnet på studenter som har tekniske, administrative eller ledende oppgaver knyttet til vann og avløp innen sin virksomhet. Studiet skal gi kompetanse innen ledelse av beredskap og krisehåndtering med spesiell vekt på problemstillinger og perspektiver som er relevant for vann og avløp i Norge. Studiet omfatter blant annet operativ psykologi, beredskapsledelse, etiske spørsmål, og utfordringer knyttet til samhandling mellom infrastruktur og sektorer av relevans for vannforsyningen. I likhet med grunnstudiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (første gang gjennomført i studieåret 2018-19) vil studiet vil være spesielt fokusert på organisasjon, ledelse og administrative utfordringer, og i mindre grad teknikk. Med begrepet "vannbransjen" menes "vann- og avløpsbransjen".  

 

MÅLGRUPPE: Studiet er skreddersydd  for ansatte i VA-bransjen ; ledelse, beredskapsansvarlige, vaktledere, kommunikasjonsansvarlige i VA-etat og VA-virksomheter. Samt personer med beredskapsansvar/oppgaver på overordnet nivå i kommunen. Videre personer som arbeider med rådgivning, konsulentvirksomhet m.m. overfor bransjen.

 

INNHOLD: Studiet består av emnet "Krise- og beredskapsledelse" (15 studiepoeng ) i første semester og emnet "Krisehåndtering i komplekse organisasjoner" (15 studiepoeng) i andre semester.  Det er faglig progresjon og sammenheng mellom emnene så studiet forutsettes tatt i sin helhet. Innhold:

 • Teorier, begreper og modeller innen operativ psykologi, for eksempel mestring og beslutningstaking
 • Teorier, begreper og modeller innen beredskapsledelse, for eksempel transformasjonsledelse og teamledelse
 • Teorier, begreper og modeller innen håndtering av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler, herunder cybersikkerhet, digitalt forsvar og hybrid krigføring
 • Teorier og begreper innen etikk og etiske dilemmaer av relevans for beredskap og kriseledelse i vannbransjen
 • Aktuelle utfordringer knyttet til regional samhandling innen beredskap og krise, herunder bortfall av kritisk infrastruktur 
 • Rolleforståelse knyttet til sentrale samvirkeaktører
 • Verktøy for samhandling, for eksempel CIM og Nødnett
 • Helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen. Herunder blant annet industrivern, internkontroll, avvikshåndtering og sikkerhetskultur
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, slik som spilløvelser, innen vannbransjen 

 

OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må du ha tatt grunnutdanningen "Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen" eller tilsvarende. 

VEIEN VIDERE: Studiet kan, etter nærmere kriterier, inngå i en sammensatt bachelorgrad ved Høgskolen i Innlandet. 

OPPSTART: Studiet tilbys med forbehold om tilstrekkelig antall deltakere.

Praktisk informasjon

 • 1 års deltidsstudium 
 • Samlingsbasert 
 • Første samling 14. -15. september
 • Andre samling 27.-28.10
 • Tredje samling 23.-24.11
 • Fjerde samling: 8.-9.12
 • Eksamen første semester: 10.-17.12, hjemmeeksamen i grupper på 2-4 personer 
 • Undervisning på Hamar
 • Skreddersydde presentasjoner og oppgaver for VA-bransjen
 • Pensum: 2000 sider faglitteratur, hovedsakelig på norsk

 

COLOURBOX24515602

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. I tillegg må studiet «Beredskap og krisehåndtering i vannbransjen» (30 studiepoeng) være bestått. 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen håndtering av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • har kunnskap om teorier, begreper og modeller innen etikk og kjennskap til etiske dilemmaer av relevans for beredskap og kriseledelse i vannbransjen
 • har kjennskap til aktuelle utfordringer knyttet til regional samhandling innen beredskap og krise, herunder bortfall av kritisk infrastruktur
 • har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • har kunnskap om planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, slik som spilløvelser, innen vannbransjen

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger innen operativ psykologi og beredskapsledelse
 • kan definere, analysere og reflektere over problemstillinger, innen håndteringen av, og sikring mot komplekse og ukjente trusler
 • kan bidra til etisk refleksjon innen beredskap og krisehåndtering i vannbransjen
 • kan bidra til å styrke regional samhandling innen beredskap og krise, herunder ved bortfall av kritisk infrastruktur
 • kan utføre arbeid rettet mot helse, miljø og sikkerhet innen vannbransjen
 • kan bidra til planlegging, gjennomføring og evaluering av større øvelser, for eksempel spilløvelser, innen vannbransjen

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan reflektere over komplekse sammenhenger innen krise- og beredskapsledelse knyttet til vannbransjen i Norge
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike aktører som er relevante for arbeidet med beredskap og kriseledelse i vannbransjen

 

Hva koster det?

Kr. 34 000,-. Du betaler selv for pensumlitteratur, reise og opphold i tillegg til semesteravgift