Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

Studiet gir deg etterspurt kunnskap for å kunne arbeide systematisk i å øke bærekraftigheten til organisasjoner. Studiet kan, med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen, tas ved siden av jobb.

Studiested
Kongsvinger
Studiet varer
aug. - des.
Studieform
Deltid og Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Undervisningsspråk
NO
Oppstart
August
Pris
Semesteravgift

Om utdanningen

Både offentlige og private virksomheter har et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Det negative forventningspresset på enkeltorganisasjoner som ikke har kontroll på sitt samfunnsansvar og sin bærekraft øker. Samtidig øker de positive mulighetene for å høste strategiske fortrinn, slik som for eksempel økt lønnsomhet ved å jobbe godt med samfunnsansvar og bærekraft.

Selv om mange er opptatt av og jobber aktivt for å ivareta sitt samfunnsansvar, er det fremdeles mangel på kompetanse og behov for utdanning innen fagområdet. Denne kompetanse er spesielt etterspurt i organisasjoner som ønsker å unngå fallgruvene ved for svakt arbeid knyttet til bærekraft og samfunnsansvar, og som vil nyte fordelene fra godt arbeid.

Jobbmuligheter

Studiet er tilegnet medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet. Dette er en ettertraktet videreutdanning og passer godt for deg som har utdanning og/eller arbeidserfaring fra før, og som ønsker å komplettere kompetansen for å kunne bidra til å videreutvikle virksomheter slik at de best mulig kan ivareta sitt samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling. 

Du vil tilegne deg kunnskap om etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller. Videre vil du blant annet kunne gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet, og identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.

Gjennomføring av studiet

Studiet er samlingsbasert og består av rundt 4 todagers samlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Hele studiet gjennomføres i høstsemesteret, og det er obligatorisk frammøte i 75% av emnets samlinger. Det kan dermed være behov for at du for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at du kan delta i undervisningen.

Søknadsfrist og opptak

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift hvert semester. Mer om semesteravgift.

Studieplaner og emner

I studieplanen finner du informasjon om studiet med blant annet oversikt over emner, læringsmål og vurderingsformer. Velg studieplanen for det året du begynte på studiet for å finne informasjonen som gjelder for deg.

Så du etter en annen studieplan? Søk etter den i studieplan- og emnesøket.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan, etter nærmere regler, kombineres med andre studier eller innpasses i flere av bachelorstudiene ved Høgskolen i Innlandet. Kontakt studieveileder for mer informasjon om dette. 

Ta kontakt

Har du spørsmål om søknad og opptakskrav kan du kontakte vårt opptakskontor på opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04.
Har du andre spørsmål om studieprogrammet kan du ta kontakt med Handelshøgskolen Innlandet på handelshogskolen@inn.no eller telefon 62 43 05 10, eller noen av våre ansatte:

Bilde av Tuva Kristine Langeland Nor
Studieveileder

Bilde av Øyvind Høie Henriksen
Studieprogramansvarlig