Language: NOR | ENG

Årsstudium i krisehåndtering

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Hva må til for å håndtere en nasjonal eller internasjonal krise? I dette studiet lærer du beredskapsplanlegging og kriseledelse, samt håndtering av internasjonale militære og humanitære operasjoner.

Om utdanningen

Årsstudiet i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser. Bærebjelkene i studiet er kunnskap om individet, grupper, organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningen kan brukes som supplement til annen utdanning, eller sammen med fullført  Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad. Årsstudiet kan også innpasses i  Bachelor i beredskap og krisehåndtering.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to år.
 • Samlingsbasert med 4-5 todagers samlinger i halvåret på HINN Rena.
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på HINN Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Samlingsdatoer høsten 2021:

25. - 26. august

29. - 30. september

28. - 29. oktober

10. - 11. november

Med forbehold om endringer

Jobbmuligheter

Etter endt studium vil du ha et godt faglig grunnlag for stillinger med ansvar for beredskap og krisehåndtering. Eksempler er beredskapsplanlegging i kommuner, brannvesen, politi, sykehus, Forsvaret eller andre organisasjoner.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner
 • har kunnskap om kriseinformasjon og - kommunikasjon
 • har kunnskap om håndtering og mestring av kriser på individ- og gruppenivå
 • har kunnskap om håndtering av internasjonale militære og humanitære operasjoner 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan reflektere over og analysere sentrale utfordringer i krisehåndtering
 • kan anvende kunnskaper fra krisehåndtering
 • kan sette ut i praksis kunnskaper om krisehåndtering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • viser selvstendighet, ansvar, læring
 • viser proaktiv tanke og handling ved krisehåndtering i arbeidslivet

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Videre studiemuligheter

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad.

Fullført bachelorgrad med fordypning i krisehåndteringsfag kan kvalifisere for opptak til masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter og høgskoler.  

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper