Language: NOR | ENG

Årsstudium i krisehåndtering

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får kompetanse i å håndtere krisesituasjoner i organisasjoner
 • Du får kunnskap om håndtering og mestring av kriser på individ- og gruppenivå
 • Du jobber eller ønsker å jobbe med beredskapsplanlegging

Om utdanningen

Årsstudiet i krisehåndtering har et samfunnsvitenskapelig perspektiv på kriser. Bærebjelkene i studiet er kunnskap om individet, grupper, organisasjon, kommunikasjon og samvirke, nasjonalt og internasjonalt.

Utdanningen kan brukes som supplement til annen utdanning, eller sammen med fullført  Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en sammensatt bachelorgrad. Årsstudiet kan også innpasses i  Bachelor i beredskap og krisehåndtering.

Les mer om studiet under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden.

Praktisk informasjon

 • Studiet går på deltid over to år.
 • Samlingsbasert med 4-5 todagers-samlinger i halvåret på HINN Rena.
 • Studiet har både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener. Skriftlige skoleeksamener avholdes på HINN Rena. Se vurderingsform for hver av emnene i emnebeskrivelsene.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om forebygging og håndtering av kriser i organisasjoner
 • har kunnskap om kriseinformasjon og - kommunikasjon
 • har kunnskap om håndtering og mestring av kriser på individ- og gruppenivå
 • har kunnskap om håndtering av internasjonale militære og humanitære operasjoner 

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan reflektere over og analysere sentrale utfordringer i krisehåndtering
 • kan anvende kunnskaper fra krisehåndtering
 • kan sette ut i praksis kunnskaper om krisehåndtering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • viser selvstendighet, ansvar, læring
 • viser proaktiv tanke og handling ved krisehåndtering i arbeidslivet

Veien videre

Etter endt studium vil du ha et godt faglig grunnlag for stillinger med ansvar for beredskap og krisehåndtering. Eksempler er beredskapsplanlegging i kommuner, brannvesen, politi, sykehus, Forsvaret eller andre organisasjoner.

Eksempler er beredskapsplanlegging i kommuner, brannvesen, politi, sykehus, Forsvaret eller andre organisasjoner.

Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i risiko, sårbarhet og beredskap utgjøre en fordypning i en fri bachelorgrad.

Fullført bachelorgrad med fordypning i krisehåndteringsfag kan kvalifisere for opptak til masterprogrammer innen sikkerhet, beredskap og krisehåndtering ved flere universiteter og høgskoler.