Language: NOR | ENG

Master i næringsrettet bioteknologi

 • Varighet: 2 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Vil du bidra til smarte og bærekraftige løsninger? Det kan være innen biomasse til drivstoff, celler til diagnostikk eller økt matproduksjon. Dette og løsninger til bedriftsmarkedet lærer du om på dette studiet. 

Om utdanningen

Bioteknologi handler om bruk av levende organismer – planteceller, dyreceller og mikroorganismer – og biomolekyler fra disse, for å lage nye produkter og tjenester. Bioteknologien danner grunnlag for en framtidig bioøkonomi basert på bærekraft med hensyn til matproduksjon, helse og miljø.

I vårt masterprogram kan du velge mellom to ulike spesialiseringer:

 • Eksperimentell bioteknologi
 • Kommersialisering av bioteknologi

Studenter i begge spesialiseringer tar emner som dekker både våre eksperimentelle hovedinteresser og kommersialisering av bioteknologi. Studenter som uteksamineres fra vårt program har dermed en solid, tverrfaglig bakgrunn for å arbeide med bioteknologiske problemstillinger.

Eksperimentell bioteknologi

For studenter med spesialisering innen eksperimentell bioteknologi rettes oppmerksomheten mot følgende:

Kommersialisering av bioteknologi

I spesialiseringen i kommersialisering av bioteknologi rettes oppmerksomheten mot hvordan bioteknologiske ideer og oppfinnelser ledes fra laboratoriene til markedet, med vekt på ulike faktorer som støtter og regulerer denne prosessen. Dette inkluderer temaer som økonomi og forretningsmodeller, kommersialisering, innovasjon, immaterielle rettigheter og lovgivning.

Praktisk informasjon

Dette er et studium for studenter fra hele verden og all undervisning er derfor på engelsk.

Studiet inkluderer to valgbare fordypningsmoduler.

Fordypning 1 (eksperimentell bioteknologi) er egnet for de som ønsker en karriere innen forskning, utdanning eller andre yrker i anvendt bioteknologi.

Fordypning 2 (kommersialisering av bioteknologi) er rettet mot de som ønsker å kommersialisere kunnskap fra bioteknologisk forskning for å generere åndsverk, et produkt eller en tjeneste.

 

Introduksjon

Bioteknologi innebærer utnyttelse av mikroorganismer, dyre- og/eller planteceller til å lage nyttige og nødvendige produkter, og gir videre mulighet for genmodifisering av levende organismer og deres funksjon. I årene som kommer vil bioteknologi spille en stadig større og viktigere rolle i forhold til hvordan samfunnet utvikler seg.

Genteknologi kan for eksempel bidra i utviklingen av nye og bedre vaksiner.  Bioteknologi kan brukes som et verktøy for å forstå grunnleggende biologiske prosesser,  innen diagnostikk, hygienisk kontroll, til rensing av vann, råmaterialer, ferdige produkter, i forbindelse med produksjonsprosesser og for å håndtere avfall og forurensning.

Bedrifter og virksomheter i en raskt voksende bioteknologisk industri opplever en økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Studiet forbereder studentene for arbeid i bioteknologi og farmasøytisk industri og i næringsmiddelindustri. Studenter med en tverrfaglig tilnærming til bioteknologiske problemer er godt egnet til å jobbe i både offentlig og privat forskning, og i utviklingen av laboratorier.

Jobbmuligheter

Den tverrfaglige tilnærmingen til bioteknologi gjør at kandidater som uteksamineres fra vårt program er godt kvalifisert for arbeid i forsknings- og utviklingslaboratorier, både i privat og offentlig virksomhet. Dette inkluderer agroindustri, akvakultur, matproduksjon, farmasøytisk virksomhet og andre områder der bioteknologisk kompetanse er relevant.

Opptakskrav

For both specialisation modules of the programme, your degree from higher education must fulfil the following requirements:

 • The equivalent of at least 80 ECTS credits in natural sciences and mathematics, with a solid foundation in chemistry and biology. Coursework in biochemistry must be included, with a minimum grade of C.
 • A minimum average grade of D for the 80 ECTS credits.

For Experimental Biotechnology:

 • Coursework in Molecular biology with a minimum grade of C

Students lacking molecular biology coursework may qualify for molecular biology thesis work by taking a Bachelor-level molecular biology course at INN University.

 

English Language requirements

Applicants must document their proficiency in English at a certain level.

The English language requirements applies to all except applicants native to UK, Canada, Ireland, New Zealand, Australia or the nordic countries, who do not require to document any language proficiency.

You will find the list of accepted courses and minimum scores accepted here.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Knowledge:

The candidate

 • has advanced cross-disciplinary approach to biotechnological problems
 • has advanced knowledge of methods used in biotechnological companies as gene technology, cell biology and bioprocess engineering
 • has advanced knowledge about the commercialisation of biotechnology in order to develop marketable products based on promising research results

Skills:

The candidate

 • can meet the increasingly cross-disciplinary demands of an expanding biotechnological business sector
 • has thorough hands-on laboratory experience and theoretical competance in Cell and Reproduction Biology, Molecular Biology and Biprocess Technology
 • can establish biotechnological enterprises based on their own research, using Intellectual Property Rights (IPR) strategies and developed business plans
 • can analyse and critically reflect on ethical problems involving biological organisms, as well as environmental ethics as related to biotechnological products, and to see them in a larger scientific context

General competence:

 • has advanced theoretical knowledge and practical skills making them well equipped for a career in biotechnology-based activities
 • has advanced knowledge and skills in biotechnological subjects so they can analyze and complete a piece of original research
 • can communicate independent work within the academic field of biotechnology

 

Emner

Master in Applied and Commercial Biotechnology

General courses:

Studiepoeng År 1 År 2

Specialisation Experimental Biotechnology:

Studiepoeng År 1 År 2

Specialisation Commercialisation of Biotechnology:

Studiepoeng År 1 År 2

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Bilde fra Colourbox: mann og kvinne gjør undersøkelser i lab med pipette og mikroskop

Forskning og samarbeid

For begge spesialiseringer vil studentene ha mulighet til å utføre arbeidet med masteroppgaven på problemstillinger som er relevant for industrien, og i noen tilfeller vil oppgaven kunne utføres i nært samarbeid med en bedrift.

Hamarregionen er et kjerneområde for agroindustri i Norge, med viktige husdyr- og planteavlsselskaper, høyteknologiske spin-off selskaper og store aktører innen mat- og forindustri. Bioteknologigruppa ved Høgskolen i Innlandet samarbeider tett med industrien, og en stor del av vår forskning er knyttet til industrielle interesser og utfordringer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema