Language: NOR | ENG

Årsstudium i økologisk landbruk

Korn på et jorde med rød skurtresker i bakgrunn
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Korn på et jorde med rød skurtresker i bakgrunn

Vil du lære om økologisk jordbruk, husdyr, jord, markedshage og regenerative metoder passer dette årsstudiet for deg. Studiet er heldigitalt, slik at du kan studere når og hvor du vil.

Om utdanningen

Økologisk landbruk har som mål å produsere mat etter naturens egne metoder. Fagfeltet er i betydelig utvikling for både gårdsnivå og markedshage. Regenerative metoder, klimahensyn og kosthold er viktige faktorer for utviklingen.

Det er et stort behov for personer med høyere utdanning innen økologisk landbruk. Årsstudium i økologisk landbruk gir deg kunnskap om jord, planter, husdyr, maskiner og redskap, det fascinerende samspillet mellom alt dette, og hvordan man legger til rette for og utøver økologisk landbruk på både store og små driftsenheter.

Studiet er nettbasert og tilbys som et deltidsstudium over to år. Det er mulig å ta studiet på et år for de som ønsker det. Læringen gjøres gjennom litteratur, filmer, digitale gruppemøter og studentaktive undervisningsformer som case-studier, individuelle oppgaver og problembasert læring.

Jobbmuligheter

Årsstudiet i økologisk landbruk gir deg kunnskap som vil være nyttig i jobb innen veiledning, undervisning, forvaltning, foredling eller salg av økologiske jordbruksprodukter, eller i praktisk økologisk landbruk på gårds- eller markedshagenivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Opptakskrav reguleres av  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har oversikt over hvordan økologisk landbruk drives og kjenner regelverk og rammebetingelser for økologisk landbruk
 • har kunnskap om jordsmonndannelse, jordøkologi og gjødsling i økologisk landbruk
 • har kunnskap om de viktigste husdyrartene i Norge og økologisk driftsopplegg for disse
 • har kunnskap om de viktigste norske jordbruksvekstene og om bekjempelse av skadedyr, sykdommer og ugras i økologisk jordbruk, samt økonomi og omleggingsplanlegging
 • har oversikt over forskningsfronten for økologisk landbruk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til og planlegge økologisk drift av gårdsbruk, husdyrhold og markedshage
 • behersker relevante metoder for vurdering av jordkvalitet, jordliv og jordstruktur, samt gjødselplanlegging for økologisk dyrking
 • kan finne, vurdere og anvende faglig kunnskap, verktøy og uttrykksmåter på praktiske og teoretiske problemstillinger innen økologisk husdyrhold
 • kan planlegge og bidra til utvikling av økologisk produksjon av korn, poteter og grønnsaker på store og mindre arealer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger i økologisk jordbruk og økologisk husdyrhold, og kan utveksle synspunkter og erfaringer samt formidle sentralt fagstoff om dette
 • har innsikt i økologisk planteproduksjon og økologisk husdyrhold i forhold til miljøhensyn, klima, matproduksjon og økonomi

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Ole Sigurd Lodsby

Årsstudiet ga mersmak – fortsatte på bachelor i landbruksteknikk

Ole Sigurd Lodsby ønsket å kombinere jobb med studier. Etter fullført årsstudium i økologisk landbruk hos oss valgte han å gå videre.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema