Language: NOR | ENG

Motiverende Intervju

 • Varighet: 0,5 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 10 studiepoeng
 • Søknadsperiode Løpende opptak

Om utdanningen

 • du ønsker å lære samtalemetoden motiverende intervju
 • du ønsker kunnskap om hvordan du kan hjelpe mennesker i en endringsprosess
 • du jobber med eller ønsker å jobbe med mennesker og endringsprosesser

 

Studiet har som hensikt å gjøre deg i bedre stand til å gjennomføre samtaler med mål om å øke motivasjon til atferdsendring. 

Utdanningen skal gi en forståelse for endring og endringsprosesser, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand, utforske ambivalens og gi kompetanse i å gjennomføre samtaler som fremkaller den enkeltes motivasjon og ansvarlighet i egen endring og utvikling.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7558. Du finner studiet under "betaling- og oppdragsstudier -> Fakultet for helse- og sosialvitenskap, høst 2020". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Samlingsdatoer høst 2020

 • 31.august - 1.september
 • 21.-22.september
 • 19.-20.oktober
 • Eksamensinnlevering: 20.november

Praktisk informasjon

Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studentene møter tre samlinger à to dager. Samlingene vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, refleksjonsoppgaver, gjennomføring av samtaler og veiledning.

De ulike undervisnings- og læringsformene vil bidra til at studentene får teoretisk og praktisk kunnskap med temaene, i tillegg til at de får utforske egne ferdigheter i å bruke metoden. Studentene vil også få erfaring med hvordan metoden virker på seg selv.

Alle samlinger vil foregå på Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum, Terningen Arena

Emnet gjennomføres på deltid og er samlingsbasert. Studentene møter tre samlinger à to dager. Samlingene vil bestå av forelesninger, praktiske øvelser i grupper, demonstrasjoner, refleksjonsoppgaver, gjennomføring av samtaler og veiledning.

Alle samlinger vil foregå på Høgskolen i Innlandet, Campus Elverum, Terningen Arena

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

-          Kan redegjøre for teorigrunnlaget for Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for forskning som støtter effekt av Motiverende Intervju

-          Kan redegjøre for verdier og holdninger som ligger til grunn for Motiverende Intervju

-          Kjenner til hvordan metoden kan brukes i samtaler og i hvilke samtaler Motiverende Intervju er relevant å bruke

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten

-          kan anvende Motiverende Intervju i samtaler med bruk av empati, grunnleggende verdier/ holdninger, kommunikasjonsferdigheter og styring.

-          kan anvende Motiverende Intervju i arbeid med ambivalens og i arbeid med å fremkalle og forsterke ytringer som øker sannsynlighet for endring (forandringsprat).

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

-          kan bruke Motiverende Intervju i møte med mennesker som har behov / ønske om endringer i atferd eller livsstil.

-          kan vurdere å analysere egne ferdigheter i samtalen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

.Motiverende intervju er en metode som brukes i mange situasjoner, mye i helsevesenet. Studiet vil gi kompetanse til å bruke metoden i arbeid med mennesker.

Mer informasjon

Pris

10900,- i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap