Language: NOR | ENG

Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering

  • Varighet:
  • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium , Nettbasert
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode Studiet er for tiden ikke åpent for søking

- du jobber med arbeidsinkludering

- du ønsker å profesjonalisere veiledningen

Om utdanningen

Studiet skal styrke og profesjonalisere veiledningen som tilbys i Arbeids- og inkluderingsbedrifter. Det skal imøtekomme deres kompetansebehov knyttet til arbeidsinkludering. Det er direkte rettet mot din arbeidshverdag som veileder og arbeidsplassen din er en viktig arena.

Det rettes et spesielt fokus på sentrale metoder og arbeidsformer innen arbeidsinkludering, og gjennom studiet blir du utfordret til å kritisk vurdere, utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere egen praksis i lys av relevante teoretiske og metodiske perspektiv. Det har som mål å utvide ditt handlingsrepertoar og din fleksibilitet i møtet med arbeidssøkere innenfor rammene gitt for ulike tiltak.

Studiet er å anse som et tiltak i den pågående nasjonale satsingen på økt arbeidsinkludering, og skal bidra til utvikling, læring, økt bevissthet og nyt kunnskap, både for deg som veileder og for virksomheten du arbeider i. Det er utviklet i samarbeid med bransjeforeningen Arbeid og Inkludering.

Søknadsinformasjon

Dette studiet går i vårsemesteret, og har søknadsfrist 1.desember.

Slik søker du

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7061. Du finner studiet under "Betaling og oppdrag: Fakultet for helse- og sosialvitenskap vår 2021". Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet gjennomføres digitalt med 2 samlinger a 3 dager: 9. - 11.februar og 28. - 30.april. 

Hva koster det?

Studieavgift kr 17.400,- for medlemmer av Arbeid&Inkludering og ASVL, 21.750,- for ikke-medlemmer i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap