Language: NOR | ENG

Filmmusikk-komposisjon

  • Varighet: 1 år
  • Deltid , Betalingsstudium
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • For deg som vil komponere og produsere musikk
  • Få innsikt i teknikker for å komponere musikk for film og fjernsyn
  • Praktisk/teoretisk studium

Om utdanningen

Studiet i filmusikk-komposisjon retter seg mot film- og TV-bransjen og skal gjøre komponister faglig kompetente til å komponere og produsere musikk til dokumentar og fiksjonsfilmer. Studiet gir grunnleggende innsikt i teknikker for å komponere musikk for film og fjernsyn, og gir også en historisk og teoretisk innføring i fagområdet. Studiet er et praktisk/teoretisk studium, som baserer seg på forelesninger og praktisk filmmusikk-komposisjon i nært samarbeid med fjernsynsstudenter på TV-skolen (Institutt for TV-utdanninger). Studiet er forankret i TV-skolen, men med nært samarbeid med fagmiljøet på film- og fjernsynsvitenskap.

Studiet henvender seg i første rekke til komponister og musikere med ønske om å arbeide som filmkomponister. Det forutsettes høy faglig kompetanse og relevant utdannelse og erfaring. Da det ikke skal undervises i musikk ved studiet, forutsettes det at kandidatene innehar gode kunnskaper innen musikk-komposisjon og musikkteknologi. 

 Studiet er søkbart under kategorien "betaling- og oppdragsstudier" på Søknadsweb.

Filmmusikk-komposisjon

TVF_FMX_studio1

Opptak med orkester til egen komposisjon

TVF_FMX_studietur

Inspirerende lærere og studieturer

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskaper
Studentene skal ha kunnskap om musikkens og lydens funksjon i film. De skal ha kunnskaper om film og filmdramaturgi, de skal kjenne filmmusikkens histore og estetikk og kunne identifisere forskjellige epoker og genre, og identifisere forskjellige epoker og genre  i amerikansk og europeisk film og filmmusikk.De skal ha grunnleggende kunnskaper om de grunnleggende prinsippene for å komponere musikk til filmatiske uttrykk.

Ferdigheter
Filmkomponistene skal kunne analysere film med hensyn til bruk av musikk og lyd og kunne anvende sine kunnskaper til å komponere musikk til filmer innen forskjellige filmatiske og musikalske genre og levere ferdig produsert musikk til film.

De skal også kunne anvende sine kunnskaper ifht. produksjonsprosedyrer og lovverk i film og filmmusikkproduksjon.

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne anvende sine kunnskaper og sin kompetanse innen filmmusikk-komposisjon, filmmusikkredigering, musikkproduksjon og dramaturgi. De skal kunne kommunisere faglige problemstillinger og konklusjoner innen filmmusikkfaget.

De skal også bidra til nytenking innen prosesser som bl.a. fører fram til et  særegent Norsk filmmusikksuttrykk.

Studiet består av to hovedemner:

  • Komposisjon for Film og Fjernsyn: Innføring i komposisjons-og produksjonsprosedyrer. Personlig oppfølging og veiledning.  Dette emnet går over to semester. Genreøvelser, tekniske øvelser, komponering av musikk til studentfilmer produsert ved Institutt for TV-utdanninger (TV-skolen) ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer.
  • Filmmusikkestetikk: Analyse av musikk i film. Estetikk, dramaturgi, genre og filmmusikkhistorie.
  • Filmhistorie og analyse: Filmhistorie med hovedvekt på tendenser og strømninger i amerikansk og europeisk filmproduksjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er 3-årig høgskoleutdanning i komposisjon. Søkere med musikkrelaterte fag vil også kunne bli vurdert. Søkere med 1-2 års høyere utdanning med relevant arbeidserfaring kan søke om opptak etter individuell vurdering.

Opptaket skjer på grunnlag av opplastede arbeider og intervju. Du må laste opp følgende dokumentasjon:

- En fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.

- Vitnemål og attester.

- Et essay på 1-2 maskinskrevne sider. I essayet skal du skrive om deg selv - bakgrunn og interesser, hvilke forventninger du har til utdanningen, hvorfor du egner deg til denne utdanningen og hvilke mål/forventninger du har for tiden etter fullført utdanning.

- Prøver på arbeider med lenke for nedlasting av lyd og/eller film med maximal varíghet på totalt 15 minutter.

 -Passbilde

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet henvender seg i første rekke til komponister og musikere med ønske om å arbeide som filmkomponister.

Mer informasjon

Pris

Kr. 20.000,- i tillegg til semesteravgift