Senter for livslang læring, SELL (avd. LUP)

SELL deltar i prosesser om å videreutvikle kompetanse og samhandling i skole- og barnehagesektor, til det beste for barn og elevers helse, trivsel og læring.

Bilde av alle ansatte ved SELL (avd. LUP) tatt ute med sjø i bakgrunnen.

Senter for livslang læring (avd. LUP) har 17 ansatte som i et tett samarbeid med eiere og myndigheter, i Innlandet og nasjonalt, bidrar til at ledere og ansatte i skoler og barnehager, og "laget rundt", videreutvikler kompetanse og samhandling til det beste for barn og elevers helse, trivsel og læring.

Vår deltakelse organiseres vanligvis gjennom:

  • partnerskap med grupper av skoler/barnehager og ‘laget rundt’ i lærende nettverk
  • partnerskap med enkeltskoler/barnehager
  • å utvikle digitale læringsressurser

Gjennom en forskende tilnærming til egen virksomhet utvikler SELL (avd. LUP) kunnskap som deles i varierte formater, med intensjoner om læring for alle som er opptatt av skole- og barnehageutvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I podkasten Sellpodden møter du en eller flere ansatte ved Senter for livslang læring (SELL, avd. LUP). Vi tar praten med elever, lærere, forskere og andre som engasjerer seg for å gjøre skoler og barnehager til et godt sted for utvikling og læring.

Podkastene har ulike tematikker og kan blant annet bli brukt som forarbeid i utviklings- og læringsprosesser ved skoler og barnehager.

 

 

Aktuelt

Kontakt oss