Asker

I Asker er Senter for livslang læring (avd. LUP) i partnerskap med kommunen innenfor de tre nasjonale tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling.

REKOMP, regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen

Her samarbeider SELL med kommunens ressurspersoner om dialogkonferanser og prosesser i nettverk. Tematikken er knyttet til satsingsområdene fra “Kompetanse for fremtidens barnehage: barnehagen som pedagogisk virksomhet et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.”

 

DEKOMP, desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole

SELL er partnere for enkeltskoler og bistår i skolebasert utviklingsarbeid. Samarbeidene med enkeltskoler er blant annet knyttet til kommunens planer for arbeidet med ny læreplan og utvikling av ”gode profesjonsfellesskap.

 

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

SELL støtter Kommunens prosjektgruppe i pilotering av nye samarbeidsformer mellom kommunens interne støttesystemer og barnehagene. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er tematisert med de ulike aktører i ordningen.

 

 

Du kan lese mer om Asker kommune her.

Publisert 7. okt. 2022 10:46 - Sist endret 7. okt. 2022 10:52