Miljøløyper

Miljøløyper er en digital læringsressurs utviklet av oss på SELL LUP som skal støtte skoler i kompetanseutvikling knyttet til intensjonene om inkluderende og trygge fellesskap for alle elever, og fravær av krenkelser.  

Smilende jente som sitter foran pc og jobber.

Ved å ta i bruk denne ressursen kan skoler få støtte i å utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Vi vet at et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet og at et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. 

 

Vi har samarbeidet med ulike kompetansemiljøer i Norge i utvikling av ressursen. Blant annet fra fagområdene psykososialt arbeid med barn og unge, psykologi og vernepleie. Noen av våre samarbeidspartnere har vært: Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), Senter for livslang læring (SELL, avdeling v/lærerutdanning og pedagogikk), mobbeombudet i Oslo Viken, fagpersoner ved Læringsmiljøsenteret i Stavanger og Universitetet i Agder.  

 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt i forbindelse med Miljøløypene, ta kontakt med: Egil Weider Hartberg eller Ingrid Grimsmo Jørgensen.

 

Les mer om Miljøløyper her.

Publisert 9. feb. 2022 15:30 - Sist endret 9. feb. 2022 15:30