Ullensaker

I Ullensaker kommune inngår Senter for livslang læring (SELL-LUP) i partnerskap med kommunen i Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp), Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk og Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (rekomp). Målet er å bidra til at ansatte i skoler og barnehager videreutvikler sin kollektive kompetanse.

Kommunens plan om et helhetlig opplæringsløp er et viktig premiss for partnerskapet og tematikk er særlig knyttet til trygge lek- og læringsmiljøer. Partnerskapet innebærer både analyse av behov, vurdering og evaluering av ulike tiltak og strategier. Analysen knyttes både til kommunens samlede behov, men også hver enkelt virksomhet. Arbeidet er forankret i kommunens strategiske initiativ og hovedmålsetting (fra Kommuneplanen): Barnehagene og skolene i Ullensaker skal legge til rette for at alle barn og unge får realisert sitt læringspotensial og bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv, og ta gode valg for seg selv og andre.

 

Partnerskapet innebærer ulike arbeidsmodeller, blant annet:  

  • Ledernettverk barnehage (samlinger gjennom året)
  • Veiledning og samskaping med skoler (lokalt behov)
  • Veiledning og samskaping med barnehager (lokalt behov)
  • Samlinger med fagarbeidere og assistenter
  • Fellessamlinger for alle ansatte
  • Faglige bidrag på skoleledersamlinger ved behov
  • Bidrag til og partnerskap med Pedagogisk senter (PPT og kommunens støttesystem) både ledere og ansatte

Les mer om Ullensaker kommune her.

 

 

Publisert 9. feb. 2022 15:28 - Sist endret 9. feb. 2022 15:28