English version of this page
Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg

Instituttleder

E-post
egil.hartberg@inn.no
Telefonnummer
+47 61 28 75 67
Mobilnummer
+47 950 85 616

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Senter for livslang læring – LUP
Studiested Lillehammer

Kort om

Egil Weider Hartberg er prosjektleder på Senter for livslang læring (SELL) ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP), og er også leder for senteret. Han har erfaring som lærer i videregående skole, og som lærer og leder i grunnskolen. De senere årene har han, som prosjektleder ved HINN, bidratt i etterutdanning og deltatt i utviklingsarbeid i partnerskap med lokale myndigheter, lærere, ledere og andre ansatte i skoler og barnehager, med mål om kvalitet, samhandling og kompetanse som gir god helse, trivsel og læring for alle barn og elever. De fleste prosjektene gjennomføres i samarbeid med kommunale eller fylkeskommunale myndigheter

SELL-LUP samarbeider med nasjonale myndigheter og andre nasjonale aktører om utvikling av digitale ressurser til støtte i kompetanseprosesser, og Hartberg har blant annet deltatt i utvikling av ressurser innenfor læringsfremmende vurdering, fellesskapende didaktikk og læreplanforståelse. Dette er temaer som Hartberg er spesielt opptatt av, ved siden av en generell interesse for kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i pedagogiske virksomheter.

Se Cristin for publikasjoner

Adresser

Postadresse

Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum