Hurdal

I Hurdal kommune er Senter for livslang læring (SELL-LUP) partnere innenfor tilskuddsordningene Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp), Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk og Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (rekomp).

I partnerskap med skolen, bidrar SELL med prosessveiledning for ledere og læreplanforståelse for lærere. Gjennom veiledning og faglige bidrag inn mot personalet er målet å bidra til å utvikle skolens praksis innenfor tematikk som elevmedvirkning og tverrfaglig undervisning.

Fra 2022 bidrar vi også som partner inn i Kompetanseløftet. I dette partnerskapet bidrar vi til kompetansekartlegging og utvikling av et helhetlig arbeid rundt barn og unges oppvekst.

Vi har også et samarbeid med Hurdal barnehage (rekomp), der vi samarbeider med ledelsen i prosesser som skal gi økt kompetanse til å ivareta alle barns behov for trivsel og trygghet. Barnehagen benytter digitale ressurser som er utviklet av SELL.

Les mer om Hurdal kommune her.

 

 

Publisert 9. feb. 2022 15:29 - Sist endret 9. feb. 2022 15:29