Kompetansepakke Støtte til innføring av nytt læreplanverk

Kompetansepakken er en digital ressurs som gir støtte til skolene i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket. Den ligger fritt tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets kompetanseportal. Senter for livslang læring har, i samarbeid med Udir og fagmiljøer fra flere høgskoler og universitet, utviklet ressursen som består av syv moduler.

Kompetansepakken er skolebasert og ressursene i kompetansepakka skal gi støtte til lokale utviklingsprosesser. Det betyr at utviklingsarbeidet skjer i profesjonsfellesskapet på egen skole. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere. 

Det er syv moduler i kompetansepakken. De fem første ble publisert i 2020, de to siste modulene ble lagt til i 2022.

 • Modul 1: Verdiløftet - Overordnet del i praksis 
 • Modul 2: Læreplaner for fag
 • Modul 3: Dybdelæring 
 • Modul 4: Tverrfaglige temaer i overordnet del
 • Modul 5: Profesjonsfellesskap og veien videre
 • Modul 6: Vurdering og læring 
 • Modul 7: Læreplaner i praksis

En modell som viser alle modulene i komeptansepakka

Prosjektgruppa ved Senter for livslang læring har bestått av: 

 • Hege Havn, prosjektleder, fagansvarlig for modul 1, samt evaluering 
 • Egil Hartberg, prosjektleder, fagansvarlig for modul 2 og 6
 • Kathinka Blichfeldt, fagansvarlig for modul 3 og 7
 • Ingrid Jacobsen, fagansvarlig for modul 4 og 7
 • Vegard Meland, fagansvarlig for modul 5, samt evaluering 

I tillegg har vi faglige bidragsytere fra en rekke andre universitet- og høgskolemiljø:

En rekke lærere, ledere og lokale ressurspersoner har også gitt verdifulle bidrag i utviklingen av innholdet i ressursene. 

 

Du kan lese mer om kompetansepakken på Udirs nettsider

Publisert 6. okt. 2022 11:06 - Sist endret 7. okt. 2022 09:17