Kompetansepakke Trygt og godt barnehagemiljø

Kompetansepakken er en digital ressurs som ligger fritt tilgjengelig på Utdanningsdirektoratets kompetanseportal. Kompetansepakken er utviklet av utdanningsdirektoratet i samarbeid med SELL LUP. Ressursen retter seg mot barnehagefeltet og de ansatte i barnehagene.

Ved å ta i bruk denne kompetansepakken kan barnehagene få støtte i arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø. Det er mulig for ansatte å benytte ressursen på egenhånd, men den er først og fremst ment til å kunne bidra til kollektiv utvikling i de enkelte barnehagene. Det vi også være mulig å benytte ressursen som støtte i arbeidet i Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (rekomp).

Kompetansepakken består av en innledende modul som legger til rette for kollektivt utviklings arbeid og seks moduler som dreier seg om arbeid med barnehagemiljøet. Temaene for disse modulene er:

 • Psykososialt barnehagemiljø
 • Følge med mede fra og undersøke
 • Tiltak
 • Skriftlig plan
 • Fellesskapende aktiviteter
 • Barns utvikling

Prosjektgruppa har bestått av:

 • Jane Haugseth, Høgskolen i Innlandet
 • Ingvild Åmot, Dronning Mauds Minne Høgskole for Barnehagelærerutdanning
 • Thomas Moser, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
 • Finn Roger Sørseth, Senter for livslang læring, (avd. LUP), Høgskolen i Innlandet (Prosjektleder)
 • Egil Weider Hartberg, Senter for livslang læring, (avd. LUP), Høgskolen i Innlandet

I tillegg har vi faglige bidragsytere fra en rekke andre universitet- og høgskolemiljø:

Høgskulen på Vestlandet

Skrivesenteret og Matematikksenteret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

Universitetet i Agder

Universitet i Sørøst-Norge

 

 

Publisert 9. feb. 2022 15:30 - Sist endret 3. aug. 2022 15:55