Nord-Gudbrandsdal

I region Nord-Gudbrandsdal er Senter for livslang læring (SELL-LUP) i partnerskap innenfor tilskuddsordningene Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp) og Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk.

Partnerskapet omfatter samarbeid med enkeltskoler, kommuner og region. Arbeidet er organisert på nivåene skoleeier, skoleleder og lærernivå. I tillegg samarbeider vi med regionen gjennom å delta i regionalt kompetanseforum.

SELL legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene, samt grunnskole og videregående skole gjennom å fasilitere nettverk på skoleeier og -ledernivå. Vi støtter også enkeltskoler gjennom veiledning av leder-/plangrupper og lærerteam.

Overordnet tematikk for ledernettverkene er ledelse av skolebasert kompetanseutvikling, utvikling av skolen som lærende organisasjon og kollektiv profesjonsutvikling.

SELL er engasjert i Nord-Gudbrandsdal med piloten "Inkluderende praksis i barnehage, skole og SFO". Denne gjennomføres i Dovre kommune.

HINN samarbeider også med Nord-Gudbrandsdalen om Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (rekomp). Det er ansatte ved barnehagelærerutdanningen som bidrar i dette.

 

 

Publisert 9. feb. 2022 15:28 - Sist endret 9. feb. 2022 15:28