Viken fylkeskommune

Senter for livslang læring (SELL-LUP) bidrar som partner i Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole og videregående (dekomp) for Viken Fylkeskommune.

I perioden 2021-2023 er vi koblet til ni videregående skoler innen temaer som profesjonsutvikling, elevinvolvering, vurdering og læreplanforståelse. Viken fylkeskommunes rammeverk for læring og ledelse og SØT-modellen (Kversøy og Hartviksen, 2018) er et viktige utgangspunkt for partnerskapet. Sammen med skolene analyserer og identifiserer vi behov, definerer hva de ønsker å få til, og designer prosesser for å oppnå det de ønsker gjennom samskapende prosesser der både personalet og – i mange tilfeller – elevene involveres.

 

Publisert 20. mars 2022 12:29 - Sist endret 20. mars 2022 12:38