Akademiet

Senter for livslang læring (SELL-LUP) har partnerskap med Akademiet i Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole og videregående (dekomp).

 

Partnerskapet innebærer samarbeid på flere nivåer, det vil si skoleeier-, skoleleder- og lærernivå. Innholdsmessig jobber vi i partnerskapet spesielt med å utvikle profesjonsfellesskap gjennom å etablere nettverk for lærere og ledere på tvers av skoler. 

Publisert 20. mars 2022 12:35 - Sist endret 20. mars 2022 12:35