Frogn

Senter for livslang læring (SELL-LUP) har vært i partnerskap og bidratt med etterutdanning i Frogn kommune gjennom ordningen Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp) over flere år.

Samarbeidet består i å videreutvikle praksis knyttet til skolenes arbeid med profesjonsfellesskap, læring og vurdering i fagfornyelsen. Arbeidet knytter seg til både lederstøtte, utviklingsøkter og veiledning på team på skolene.

HINN samarbeider også med Frogn i kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk. Det er Senter for praktisk utdanningsforskning (SePU) som bidrar i kommunen på dette feltet.

Les mer om Frogn kommune.

Publisert 9. feb. 2022 15:29 - Sist endret 9. feb. 2022 15:29