Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Bilde av en barnehageansatt med et barn

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte LUP, og holder til på studiestedene Hamar og Lillehammer.

Dekan Morten Ørbeck er den faglige lederen ved fakultetet.

Administrativ leder heter Turid Kårhus.

3572 studenter
330 ansatte

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.

I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i både pedagogikk og spesialpedagogikk, 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

I tillegg kommer omfattende virksomhet innenfor forskning og utvikling og etter- og videreutdanning.

Arrangementer

25. okt. 2021 09:00 - 29. okt. 2021 15:30 , Campus Hamar

I uke 43 arrangeres Samisk språkuke. Målet er å løfte statusen til de samiske språkene og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet.

25. okt. 2021 09:30 - 15:00 , Campus Hamar

Konferansen reiser spørsmål rundt bruken av nye verktøy og læringsformer, samt hva vi skal med det digitale og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i digital undervisning.

25. okt. 2021 12:00 - 13:00 , Foajeen, Campus Hamar

Mandag 25. oktober åpnes årets Samisk språkuke. Dramapedagog Linn Terese Bern forteller samisk eventyr.

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

Dekan Morten Ørbeck

Prodekan utdanning Gunhild T. Alstad

Prodekan forskning Susan Nacey

Administrativ leder Turid Kårhus

 

Studieadministrasjonen ved LUP

Alle ansatte ved LUP