English version of this page

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Bilde av en barnehageansatt med et barn

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte LUP, og holder til på studiestedene Hamar og Lillehammer.

Dekan Morten Ørbeck er den faglige lederen ved fakultetet.

Administrativ leder heter Turid Kårhus.

3572 studenter
330 ansatte

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.

I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i både pedagogikk og spesialpedagogikk, 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

I tillegg kommer omfattende virksomhet innenfor forskning og utvikling og etter- og videreutdanning.

Prosjekter ved LUP

Arrangementer

31. mai 2022 09:0015:30, Auditorium 3, studiested Hamar

Tirsdag 31. mai arrangeres et forsknings- og utviklingsseminar om scenetekst og scenetekstens omgivelser på studiested Hamar.

7. juni 2022 10:0012:00, Campus Hamar, auditorium 2

Gjennom 15 kapitler presenterer sentrale fagpersoner og forskere ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha betydning for skoleutvikling i årene framover.

9. juni 2022 13:0015:00

Spillpedagogikk og bruk av dataspill i undervisning er tema for årets IKT-fagdag 'Læring i en digital tid' 27. oktober 2022, dette webinaret tilbyr en teaser for hva som kommer. 

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

Dekan Morten Ørbeck

Prodekan utdanning Gunhild T. Alstad

Prodekan forskning Susan Nacey

Administrativ leder Turid Kårhus

 

Studieadministrasjonen ved LUP

Alle ansatte ved LUP