English version of this page

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Bilde av en barnehageansatt med et barn

Bli kjent med fakultetet

Vi forkortes ofte LUP, og holder til på studiestedene Hamar og Lillehammer.

Dekan Morten Ørbeck er den faglige lederen ved fakultetet.

Administrativ leder heter Turid Kårhus.

3572 studenter
330 ansatte

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) tilbyr de fleste former for lærerutdanning så som barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, faglærerutdanning i musikk, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorprogram i språkfag.

I tillegg tilbys en rekke årsstudier, bachelorprogram i både pedagogikk og spesialpedagogikk, 2-årige masterprogrammer innenfor hhv. generell pedagogikk, spesialpedagogikk, tilpasset opplæring, digital kommunikasjon og kultur, kultur- og språkfagenes didaktikk (norsk, engelsk, musikk) realfagsdidaktikk (matematikk, naturfag) og utdanningsledelse.

Fakultetet er ansvarlig for ph.d.-programmet i Profesjonsrettede lærerutdanningsfag og er også bidragsyter på ph.d.-programmet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK).

I tillegg kommer omfattende virksomhet innenfor forskning og utvikling og etter- og videreutdanning.

Prosjekter ved LUP

Arrangementer

18. okt. 2022 09:0015:00, Hamar

Språkforskning innafor (SpINN) er en årlig konferanse der språkforskere ved Høgskolen i Innlandet møtes for å presentere sin forskning for hverandre og for andre interesserte. 

19. okt. 2022 10:0017:00, Studiested Hamar/Zoom

I dette tverrfaglige seminaret setter vi et kritisk søkelys på digitalisering og inkludering.

24. okt. 2022 09:1516:00, Lillehammer

Forskningsgruppene Kvalitet i høyere utdanning og Mediepedagogikk ved HINN ønsker å bygge videre på fjorårets forskningskonferanse, og inviterer med dette til konferanse om didaktikk og utvikling av kvalitet i undervisningen.

Her finner du oss

Kontaktinformasjon

Dekan Morten Ørbeck

Prodekan utdanning Gunhild T. Alstad

Prodekan forskning Susan Nacey

Administrativ leder Turid Kårhus

 

Studieadministrasjonen ved LUP

Alle ansatte ved LUP