Valdres-regionen

Senter for livslang læring (SELL-LUP) er i partnerskap i Valdres-regionen innenfor ordningene Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp), Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk og Oppfølgingsordningen.

Vi samarbeider med regionen på overordnet nivå gjennom samarbeidsforum og rektornettverk, og med den interkommunale PP-tjenesten. Samarbeidet foregår på alle nivåer gjennom planlegging og gjennomføring av regionale tiltak og i partnerskap med enkeltskoler. Innenfor ordningen Kompetanseløftet bidrar HiNN med kartlegging av ressurser og kompetansehevingsbehov, samt å se ordningen i sammenheng med Oppvekstreformen.

Publisert 9. feb. 2022 15:28 - Sist endret 9. feb. 2022 15:28