Midt-Gudbrandsdal

I Midt-Gudbrandsdalsregionen jobber Senter for livslang læring (SELL-LUP) i partnerskap med regionen og enkeltskoler innenfor ordningen Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp).

Arbeidet er organisert på nivåene skoleeier, skoleleder og lærernivå. I tillegg samarbeider vi med regionen gjennom å delta i regionalt kompetanseforum.

HINN legger til rette for samarbeid på tvers av kommunegrensene gjennom å fasilitere dialogkonferanser på skoleeier og -ledernivå. Vi støtter også noen enkeltskoler gjennom veiledning av leder-/plangrupper og lærerteam. Overordnet tematikk for dialogkonferansene vært ledelse av skolebasert kompetanseutvikling og utvikling av skolen som lærende organisasjon.  

Publisert 9. feb. 2022 15:28 - Sist endret 9. feb. 2022 15:28