Innlandet fylkeskommune

I Innlandet fylkeskommune jobber Senter for livslang læring (SELL-LUP) i partnerskap på skoleeier-, skoleleder- og lærernivå med fire regioner innenfor ordningen desentralisert kompetanse. 

I tillegg til tett samarbeid med skoleeier, jobber vi med å støtte skoleledelsen i å legge til rette for langsiktige, praksisnære og samskapende utviklingsprosesser basert på skolens behov. I mange tilfeller innebærer dette også å støtte skolen i arbeidet med å identifisere behov, definere hva de ønsker å få til, og designe prosesser for å oppnå det de ønsker gjennom samskapende prosesser der både personalet og – i mange tilfeller – elevene involveres.

Publisert 20. mars 2022 12:17 - Sist endret 20. mars 2022 12:17