Norges Toppidrettsgymnas NTG

Senter for livslang læring har fra høsten 2022 inngått et treårig samarbeid med stiftelsen Norsk Toppidrettsgymnas – NTG. Tematikken for partnerskapet er vurderingsarbeid og videreutvikling av profesjonsfellesskap og ledelse av arbeidet med å videreutvikle praksis.

Prosjektledere fra Senter for livslang læring, Kjell Evensen og Morten C. Rustad. Bildet viser også logoen til SELL og NTG

Prosjektledere fra Senter for livslang læring, Kjell Evensen og Morten C. Rustad

Foto: fra Udirs kompetansepakke om læreplaner i praksis

Samarbeidet inngår i tillskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling, og de faglige prosjektveilederne fra SELL er Kjell Evensen og Morten C Rustad. De veileder skolenes utviklingsgrupper rundt det å rigge godt utviklingsarbeid ved den enkelte skole ut fra lokale behov. I tillegg følger de ulike fagnettverk for lærere på tvers av NTG-skolene. Alle NTG-skolene inngår i samarbeidet, til sammen fjorten skoler, syv videregående og syv ungdomskoler.

Av Kjell Evensen og Morten C. Rustad
Publisert 5. okt. 2022 12:09 - Sist endret 7. okt. 2022 09:42