UPgrade Erasmus+

Siden høsten 2019, har Senter for livslang læring vært en del av EU-prosjektet Erasmus+ UPgrade. Partnere i prosjektet er fra Latvia, Italia og Spania i tillegg til et par skoler i Norge. Høgskolen i Innlandet, ved Senter for livslang læring, har hatt spesielt ansvar for det pedagogiske rammeverket og kvalitetsoppfølging av prosjektet.

Bilde som viser alle deltakere i et zoommøte

Illustrasjon: Zoom-møte med lærere og elever

Inn logo og Erasmus-logo

Samarbeidslæring og vurdering som læring

UPgrade beskriver ett sett med vurderingsmTo tannhjul som går inn i hverandre med tekst cooperative learning og assessmentetoder (lærervurdering, egenvurdering, hverandrevurdering og gruppevurdering), som sammen med digitale verktøy vil gi lærerne en mulighet til å visualisere, følge opp og vurdere elever, samt hjelpe elever til å bli selvregulerte i egen læring. Metodikken og verktøyene er prøvd ut i en pilot der seks barneskoler fra Spania, Latvia, Norge og Italia deltok. Det pedagogiske rammeverket, rapporter og erfaringene er publisert i UPGRADE Handbook, en nettside med både teori og praktisk informasjon for lærere og skoler om hvordan man kan organisere og vurdere samarbeidslæring.

Pilotering av aktiviteter

Basert på UPGRADE sitt rammeverk, har Novalis Open School (Brescia, Italia) og Escola GRAVI (Barcelona, Spania) utviklet ti læringsaktiviteter der fokuset er samarbeidslæring og vurdering. Aktivitetene dekker et bredt spekter av temaer og emner, fra matematikk til musikk, og syv av dem ble prøvd ut i pilotperioden. Prosjektpilotene tok utgangspunkt i det metodiske rammeverket til prosjektet, og aktivitetene ble gjennomført fra 1. februar til slutten av mai 2021. Tre av aktivitetene ble gjennomført på tvers av landegrensene og mer enn 150 studenter deltok i samarbeidslærings-aktiviteter sammen med elever fra andre land.

Totalt deltok mer enn 300 elever og 15 lærere fra 6 grunnskoler i 4 EU-land – Italia, Norge, Spania og Latvia.  Elevene og lærerne brukte ulike vurderingsverktøy: egenvurdering, gruppevurdering, kontinuerlig tilbakemelding fra lærerne, hverandrevurdering, og de ble gitt individuelle karakterer osv. Her har landene ulike rammer å forholde seg til og ulik praksis. Elever og lærere brukte også MyDocumenta-eportfolioen til kompetansebasert vurdering og kontinuerlig oppfølging.

Zoom-møte med lærere og elever fra flere land
Zoom-møte med lærere og elever fra Spania og Italia

Håndbok og videre læring

UPGRADE-prosjektet ble avsluttet 31. desember 2021. I januar og februar 2022 jobber partnerne med å ferdigstille arbeidet som består av å utarbeide rapporter og å fortsette promoteringen av håndboken og e-porteføljen for å gi kontinuitet til prosjektet. Alle resultatene vil bli publisert på prosjektets nettsted, på Erasmus+ Results Platform og på eTwinning.

Prosjektmedarbeidere fra Senter for livslang læring (avd.LUP)

Kaja Haaland (prosjektansvarlig fra SELL-LUP) og Kathinka Blichfeldt har hatt hovedansvaret, i tillegg har Stephen Dobson har bidratt med veileder og faglige leveranser. 

Vi er glade for at prosjektet er gjennomført til tross for COVID-restriksjoner, og håper resultatet kan være til inspirasjon og bidra til læring for andre.

Nyhetsbrev fra prosjektet

Nyhetsbrev 1

Nyhetsbrev 2

Nyhetsbrev 3

Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrev 5

Publisert 11. feb. 2022 14:13 - Sist endret 20. mai 2022 10:10